Obserwuj
Beata Królicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach – sposób prezentacji, obecność, konteksty
R Sojak, A Meler, B Królicka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020
42020
Firmy rodzinne. Ludzie–relacje–wartości
J Lajstet, A Karwacki, I Escher, M Karwacka, B Królicka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
32017
Medialna sfera publiczna we współczesnej Polsce–ocena z perspektywy modelu liberalno-przedstawicielskiego
A Piechocka, B Królicka, R Sojak
Studia Socjologiczne (3), 2018
22018
Why is a minority continuing to decline? The representation of female MPs on Polish political commentary programmes, 2015–2019
B Królicka, R Sojak, A Meler
Feminist Media Studies 23 (3), 1124-1141, 2023
12023
Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii
J Lajstet, A Karwacki, A Glińska-Neweś, I Escher, M Karwacka, ...
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
12017
„Nikt nie zostaje bez środków do życia”. Dochód podstawowy w perspektywie futurologicznej
B Królicka
Zoon Politikon, 229-255, 2016
12016
Konstruktywizm w praktyce? Dyskurs pandemiosceptyczny w świetle socjologii wiedzy naukowej
R Sojak, B Królicka
Dyskurs & Dialog 11, 7-29, 2023
2023
Women in Polish TV series: qualitative and quantitative analysis
A Meler, B Królicka, R Sojak
Audiovisual Data: Data-Driven Perspectives for Media Studies: 13th Media …, 2023
2023
Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych
P Krysiński, M Kowalska-Chrzanowska, B Królicka, A Mielczarek-Taica, ...
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20, 715-735, 2022
2022
Stereotypical or Non-typical? Women in Polish TV Series: Their Image, Presence and Context of Appearance
R Sojak, A Meler, B Królicka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Młode wilki, wojowniczki i samowykluczeni. Wzory komunikacji medialnej posłów VIII kadencji
A Meler, R Sojak, B Królicka
Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, 351-373, 2020
2020
Kultura a… reforma (recenzja z: Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska i Jacek Purchla)
B Królicka
Studia Socjologiczne 214 (3), 275-288, 2014
2014
Mourning in Polish Political Discourse
B Królicka, A Meler
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13