Obserwuj
Paweł Szczęśniak
Paweł Szczęśniak
Katedra Prawa Finansowego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Zweryfikowany adres z umcs.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
A Niezgoda, P Czerski, M Musiał, P Szczęśniak
Wolters Kluwer, 2015
192015
Środki przymusowej restrukturyzacji banku
P Szczęśniak
52018
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
P Czerski, A Hanusz, M Musiał, A Niezgoda, P Szczęśniak
Wolters Kluwer Polska, 2021
32021
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 146/13 [dot. nieskuteczności umowy o podział quoad usum na gruncie ustawy o podatku …
P Szczęśniak
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6, 2016
22016
Współdziałanie organów sieci bezpieczeństwa finansowego w planowaniu przymusowej restrukturyzacji banków
P Szczęśniak
Przegląd Legislacyjny, 17-33, 2019
12019
Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych
P Szczęśniak
Bezpieczny Bank 1 (74), 64-75, 2019
12019
The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system
A Hanusz, P Szczęśniak
Nihon University Comparative Law 2018 (35), 2019
12019
Status prawny Narodowego Banku Polskiego w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia
P Szczęśniak
Studenckie Zeszyty Naukowe 16 (23), 117-131, 2013
12013
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
J Kostrubiec, P Szczęśniak, M Zdyb
Lublin, 2013
12013
Significant Worsening of the Bank’s Financial Standing and the Tax on Certain Financial Institutions
P Szczęśniak
Studia Iuridica Lublinensia 28 (3), 89-99, 2019
2019
Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia
WT Hanusz Antoni, Szczęśniak Paweł, Cień Krzysztof, Pietrusiński Eryk
2019
The write-down or conversion of liabilities in the European Union and Polish regime of bank resolution
P Szczęśniak
Globalization Impact on International and European Legislative Processes …, 2019
2019
The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish Legal System
P Szczęśniak
Societas et Iurisprudentia 7 (2), 92-107, 2019
2019
Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego
P Szczęśniak
Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, 101-112, 2018
2018
Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji
P Szczęśniak
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku …, 2017
2017
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów Lublin, 15–16 …
P Szczęśniak
Studia Iuridica Lublinensia 21 (1), 289-293, 2014
2014
Wykładnia pojęć prawa prywatnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego
P Szczęśniak
Sposób rejestrowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej a korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych
P Szczęśniak
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18