Paweł Szczęśniak
Paweł Szczęśniak
Katedra Prawa Finansowego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Zweryfikowany adres z umcs.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
A Niezgoda, P Czerski, M Musiał, P Szczęśniak
Wolters Kluwer, 2015
172015
Środki przymusowej restrukturyzacji banku
P Szczęśniak
42018
Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych
P Szczęśniak
Bezpieczny Bank 1 (74), 64-75, 2019
22019
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 146/13 [dot. nieskuteczności umowy o podział quoad usum na gruncie ustawy o podatku …
P Szczęśniak
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6, 2016
22016
Status prawny Narodowego Banku Polskiego w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia
P Szczęśniak
Studenckie Zeszyty Naukowe 16 (23), 117-131, 2013
12013
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
J Kostrubiec, P Szczęśniak, M Zdyb
Lublin, 2013
12013
Significant Worsening of the Bank’s Financial Standing and the Tax on Certain Financial Institutions
P Szczęśniak
Studia Iuridica Lublinensia 28 (3), 89-99, 2019
2019
Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia
WT Hanusz Antoni, Szczęśniak Paweł, Cień Krzysztof, Pietrusiński Eryk
2019
The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system
A Hanusz, P Szczęśniak
Nihon University Comparative Law 2018 (35), 2019
2019
The write-down or conversion of liabilities in the European Union and Polish regime of bank resolution
P Szczęśniak
Globalization Impact on International and European Legislative Processes …, 2019
2019
The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish Legal System
P Szczęśniak
Societas et Iurisprudentia 7 (2), 92-107, 2019
2019
Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego
P Szczęśniak
Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, 101-112, 2018
2018
Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji
P Szczęśniak
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku …, 2017
2017
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów Lublin, 15–16 …
P Szczęśniak
Studia Iuridica Lublinensia 21 (1), 289-293, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14