Kamila Międlarz
Kamila Międlarz
Gdańsk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Geotechnical characterization of soft soil deposits in Northern Poland
J Konkol, K Międlarz, L Bałachowski
Engineering Geology 259, 105187, 2019
12019
Strength parameters of deltaic soils determined with CPTU, DMT and FVT
L Bałachowski, K Międlarz, J Konkol
Cone Penetration Testing 2018: Proceedings of the 4th International …, 2018
12018
Effective friction angle of deltaic soils in the Vistula Marshlands
K Międlarz, J Konkol, L Bałachowski
Studia Geotechnica et Mechanica 41 (3), 143-150, 2019
2019
Application of the ‘CPT 2012’model of AFNOR standard for column design in Poland–Jazowa case study
L Bałachowski, J Konkol, K Międlarz
MATEC Web of Conferences 262, 04001, 2019
2019
Opinia geotechniczna dotycząca odkrywki rury wodociągowej i wizji terenowej w sprawie przyczyn osunięcia skarpy w Gdyni-Kamienna Góra przy ulicy Sienkiewicza
L Bałachowski, M Wyroślak, K Mikina
2018
Application of the Kosecki’s method in designing of offshore wind power plants foundation
K Miedlarz, P Wieclawski
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 17 (3), 2018
2018
Determination of py curves for offshore piles based on in-situ soil investigations
K Międlarz, L Bałachowski
MATEC Web of Conferences 219, 05003, 2018
2018
Oedometer tests of soft soil and attempt of their numerical simulation
P Juszkiewicz, P Szypulski, K Międlarz
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku 32, 2017
2017
PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM WEDŁUG PRZEPISÓW I ZALECEŃ EUROPEJSKICH
K Międlarz, P Więcławski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9