Daria Miścikowska
Daria Miścikowska
Zweryfikowany adres z doktorant.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JAKO UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁO INFORMACJI O FUNDACJI. ZAKRES I OCENA PRZYDATNOŚCI W ROZPATRYWANYCH FUNDACJACH.
E Chojnacka, D Miścikowska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
12018
Zmiany regulacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej–ocena zakresu prezentowanych informacji
E Chojnacka, D Miścikowska
Studia Prawno-Ekonomiczne 111, 209-223, 2019
2019
Postrzeganie robotyzacji procesów back office przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu : wyniki badań
P Kozak, D Miścikowska
Horyzonty Controllingu 2019, 7-25, 2019
2019
Rewizja finansowo-księgowa w latach 1959-1973
D Miścikowska
XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, 207-222, 2019
2019
Nowe sprawozdanie z badania
D Miścikowska
XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, 115-129, 2018
2018
Analiza komparatywna programów nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych w wybranych wyższych uczelniach publicznych w Polsce
K Goldmann, P Kozak, D Miścikowska, K Skrzeczkowska
Horyzonty Controllingu 2018, 63-88, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–6