Michał Wiśniewski
TytułCytowane przezRok
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, Kraków, 2015
30*2015
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP
W Skomra, RC Bezpieczeństwa, J Zawiła-Niedźwiecki, A Kosieradzka, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
162015
Cloud business intelligence for SMEs consortium
K Rostek, M Wiśniewski, A Kucharska
Foundations of Management 4 (1), 105-122, 2012
92012
Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State
M Wiśniewski
Foundations of Management 8, 297-310, 2016
82016
Situational management of ctritical infrastructure resources under threat
T Krupa, M Wiśniewski
Foundations of Management, 93 - 104, 2015
82015
Wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu sytuacyjnym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Polski
T Krupa, M Wiśniewski
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478 5 (2015), 1027-1034, 2015
42015
Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
M Wiśniewski, M Kisilowski, M Marczewski
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne …, 2016
3*2016
Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
M Wiśniewski, T Ostrowska
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne …, 2016
3*2016
Autorska koncepcja sytuacyjnych modeli: zasobu IK, procesów podejmowania decyzji oraz szacowania ryzyka i kompensacji zagrożeń
M Wiśniewski
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, 429-444, 2016
32016
Dynamic hazards in critical infrastrucrureof state
T Ostrowska, T Krupa, M Wiśniewski
Foundations of Management, 143 - 158, 2015
32015
Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 1292--1302, 2014
32014
Metoda wspomagania organizacji logistyki w scenariuszach reagowania na sytuacje kryzysowe w ratownictwie
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 2014
22014
Weryfikacja stosowalności zasad budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych– raport z badań
M Wiśniewski
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 4, 321-335, 2017
12017
Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej
W Skomra, M Wiśniewski
Przemysł Chemiczny 98 (7/2019), 16-19, 2019
2019
Zarządzanie sytuacyjne bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa
M Wiśniewski
2019
Strategic Risk Management Against Hazards for Safety of Processes in Critical Infrastructure
T Krupa, E Kulińska, T Ostrowska, J Patalas-Maliszewska, M Wiśniewski, ...
2019
Situational management of critical infrastructure security
M Wiśniewski
Chair of Management Systems, 2018
2018
Model zarządzania komunikacją w organizacji
K Rostek, R Zając, M Wiśniewski
Przegląd Organizacji 8, 18-24, 2018
2018
Procedury budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w strukturze procesu planowania cywilnego
M Wiśniewski
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 128 …, 2018
2018
Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
A Kosieradzka, K Rostek, J Zawiła-Niedźwiecki
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20