Michał Wiśniewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
edu-Libri, Kraków, 2015
37*2015
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP
W Skomra, RC Bezpieczeństwa, J Zawiła-Niedźwiecki, A Kosieradzka, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
23*2015
Cloud business intelligence for SMEs consortium
K Rostek, M Wiśniewski, A Kucharska
Foundations of Management 4 (1), 105-122, 2012
122012
Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State
M Wiśniewski
Foundations of Management 8, 297-310, 2016
102016
Situational management of ctritical infrastructure resources under threat
T Krupa, M Wiśniewski
Foundations of Management, 93 - 104, 2015
92015
Wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu sytuacyjnym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Polski
T Krupa, M Wiśniewski
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478 5 (2015), 1027-1034, 2015
72015
Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
M Wiśniewski, M Kisilowski, M Marczewski
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne …, 2016
5*2016
Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
M Wiśniewski, T Ostrowska
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne …, 2016
5*2016
Autorska koncepcja sytuacyjnych modeli: zasobu IK, procesów podejmowania decyzji oraz szacowania ryzyka i kompensacji zagrożeń
M Wiśniewski
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, 429-444, 2016
32016
Dynamic hazards in critical infrastrucrureof state
T Ostrowska, T Krupa, M Wiśniewski
Foundations of Management, 143 - 158, 2015
32015
Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 1292--1302, 2014
32014
Koncepcja metodycznego gromadzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
M Wiśniewski, G Kunikowski, M Kisilowski
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 4, 307-320, 2017
22017
Weryfikacja stosowalności zasad budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych– raport z badań
M Wiśniewski
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 4, 321-335, 2017
22017
Metoda wspomagania organizacji logistyki w scenariuszach reagowania na sytuacje kryzysowe w ratownictwie
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 1102-1111, 2014
22014
Wyniki studium zastosowania modelu zarządzania sytuacyjnego bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej – raport z badań
M Wiśniewski
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 1 (4/2018), 191-202, 2018
12018
Chmura obliczeniowa a zarządzanie usługami IT wyższej uczelni technicznej
M Wiśniewski
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 11129-11139, 2014
12014
Cloud Computing as a Tool for Improving Business Competitiveness
M Wiśniewski
Foundations of Management 5 (3), 75-88, 2013
12013
Reinżyniering procesów jako metoda analizy w projekcie systemu informatycznego na potrzeby organizacji administracji państwowej
K Rostek, M Wiśniewski
Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju …, 2011
12011
Raport-ekspertyza w zakresie analizy dokumentacji, metod i narzędzi informatycznych dedykowanych zarządzaniu ryzykiem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
K Rostek, J Smagowicz, M Wiśniewski
Chair of Management Systems, 2020
2020
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
M Kisilowski, G Kunikowski, W Skomra, M Wiśniewski, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20