Obserwuj
Piotr Tosiek
Piotr Tosiek
University of Warsaw; Faculty of Political Science and International Studies
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Komitologia: szczegĂłlny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej
P Tosiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkĹ ‚odowskiej, 2007
212007
The European Union after the Treaty of Lisbon–Still an Intergovernmental System
P Tosiek
Fourth Pan-European Conference on EU Politics, ECPR Standing Group on the EU …, 2008
122008
Parlament Europejski: prawo i polityka
P Tosiek, M Wicha
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
112007
Parlament Europejski: studium prawno-politologiczne
P Tosiek
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
102003
„Demokracja międzyrządowa”–w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE
P Tosiek
Rocznik Integracji Europejskiej, 369-381, 2017
82017
Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej: perspektywa politologiczna
P Tosiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
72016
The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?
P Tosiek
Rocznik integracji europejskiej, 283-293, 2019
52019
Member State in the Decision-making System of the European Union: The Example of Poland
P Tosiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
52018
Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej: nowy model integracji zróżnicowanej?
P Tosiek
Przegląd europejski 2017, 38-56, 2017
52017
Funkcjonowanie grup politycznych w Parlamencie Europejskim (analiza ilościowa)
P Tosiek
Studia Europejskie 2, 91-106, 2000
52000
Deliberatywna fuzja międzyrządowa–(post-) kryzysowe podejście w badaniach integracji europejskiej
P Tosiek
Rocznik Integracji Europejskiej, 213-224, 2014
32014
Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej
P Tosiek
Warszawa, 2013
32013
Unia Europejska po Traktacie z Lizbony: pierwsze doĹ› wiadczenia i nowe wyzwania
P Tosiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkĹ ‚odowskiej, 2012
32012
Comitology Implementation of EU Policies–Democratic Intergovernmentalism
P Tosiek
22015
Komitetowe ośrodki decyzyjne w Unii Europejskiej
P Tosiek
Doświadczenia polskiej administracji rządowej, Lublin, 2013
22013
Komitologia w systemie decyzyjnym Wspólnoty Europejskiej. Metodologia projektu badawczego
P Tosiek
Przegląd Europejski, 74-98, 2007
22007
Perspektywy ustrojowe Unii Europejskiej
PTJF Czub, P Tosiek
Aspra., 2020
12020
The Prospects for Institutional Reforms of the European Union: a Liberal Intergovernmentalist Perspective
P Tosiek
Српска политичка мисао 1 (2), 141-163, 2020
12020
Polish European Policy 2004-2014: Ideas, Aims and Actors
Z Czachór, A Jaskulski, J Jańczak, R Mieńkowska-Norkiene, P Tosiek
Logos Verlag Berlin, 2019
12019
Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty
Z CZAChóR, A Jaskulski, J JAńCZAK, R Mieńkowska-Norkiene, P Tosiek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20