Sławomir Zapłata
Sławomir Zapłata
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna
S Zapłata, M Kaźmierczak
Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business …, 2011
462011
Ryzyko, ciągłośc biznesu, odpowiedzialność społeczna: nowoczesne koncepcje zarządzania
SP Zapłata, M Kaźmierczak
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
412011
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: ocena i uwarunkowania skuteczności
S Zapłata
Wolters Kluwer, 2009
372009
Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością.[Cz. 1]
S Zapłata
Problemy Jakości 35 (2), 33-36, 2003
222003
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
S Zapłata
Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 39, 2009
152009
Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji znormalizowanych systemów zarządzania
S Zapłata
Współczesne Zarządzanie 1, 2012
132012
Ocena systemu zarzadzania jakoscia w organizacji
S Zaplata
Przegląd Organizacji, 35-38, 2003
92003
ISO 9001: 2000 a czynniki wewnętrzne w zarządzaniu jakością
S Zapłata
Problemy Jakości, 30-34, 2006
42006
Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna: Nowoczesne koncepcje zarządzania
M Kaźmierczak, S Zapłata
Wolters Kluwer, 2011
32011
System zarządzania jakością a system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
S Zapłata
Problemy jakości 40 (9), 26-29, 2008
32008
Zagadnienia skuteczności systemu zarządzania jakością w budownictwie
S Zapłata
Przegląd budowlany 77 (3), 44-47, 2006
32006
Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji
S Zapłata
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2018
22018
Methods of risk assessment for the purpose of normalized management systems implementation
S Zapłata
International Journal of Contemporary Management 11 (1), 2016
22016
Zarządzanie ryzykiem: ciągłość działania, znormalizowane systemy zarządzania
S Zapłata
Problemy Jakości 45 (3), 30-35, 2013
22013
System zarządzania ciągłością działania BS 25999-2: motywy, bariery oraz efekty funkcjonowania
S Zapłata
Problemy Jakości 44 (12), 25-31, 2012
22012
Wewnętrzne czynniki wpływające na rezultaty zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych
S Zapłata
Przegląd Budowlany 77, 45-47, 2006
22006
Wytyczne dla planów jakości-norma ISO 10005: 2005 a ISO 9001: 2000
S Zapłata
Problemy Jakości, 21-24, 2006
22006
Miejsce systemowego zarządzania jakością w zarządzaniu ryzykiem w organizacji
S Zapłata
Studia Oeconomica Posnaniensia 4 (12), 74-94, 2016
12016
ROZWÓJ ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZDZANIA W KIERUNKU CIGŁOCI BIZNESU
S Zapłata
Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, 128, 2010
12010
Wpływ „czynników osobowych” na skuteczność systemu zarządzania jakością–wyniki badań ankietowych
S Zapłata
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 (72), 89-97, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20