Obserwuj
Renata Żochowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities
R Żochowska, G Karoń
Intelligent Transportation Systems–Problems and Perspectives, 81-103, 2015
592015
Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions
G Karoń, R Żochowska
Archives of Transport 33 (1), 33-45, 2015
422015
Przegląd literatury na temat zjawiska kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie modelowania podróży
R Żochowska, G Karoń
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
392012
Scenario analyses of exhaust emissions reduction through the introduction of electric vehicles into the city
M Jacyna, R Żochowska, A Sobota, M Wasiak
Energies 14 (7), 2030, 2021
372021
Selected issues in modelling of traffic flows in congested urban networks
R Żochowska
Archives of Transport 29 (1), 77--89, 2014
312014
Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷ 2011
G Karoń, R Janecki, A Sobota, I Celiński, S Krawiec, E Macioszek, ...
Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza NB-67/RT5, 2009
312009
Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji w zastosowaniu do planowania tymczasowej organizacji ruchu w sieci miejskiej
R Żochowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
262015
The influence of tram tracks on car vehicle speed and noise emission at four-approach intersections located on multilane arteries in cities
A Sobota, R Żochowska, E Szczepański, P Gołda
Journal of Vibroengineering 20 (6), 2453-2468, 2018
252018
Problems of quality of public transportation systems in smart cities—Smoothness and disruptions in urban traffic
G Karoń, R Żochowska
Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport …, 2020
222020
Analysis of selected transportation network structures based on graph measures
R Żochowska, P Soczowka
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2018
212018
A GIS-based method of the assessment of spatial integration of bike-sharing stations
R Żochowska, M Jacyna, MJ Kłos, P Soczówka
Sustainability 13 (7), 3894, 2021
192021
Dynamic approach to the origin-destination matrix estimation in dense street networks
R Żochowska
Archives of Transport 24 (3), 389-413, 2012
192012
Estimation and prediction of the OD matrix in uncongested urban road network based on traffic flows using deep learning
T Pamuła, R Żochowska
Engineering Applications of Artificial Intelligence 117, 105550, 2023
172023
Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego
R Żochowska
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej/TRANSPORT 97, 555-564, 2013
172013
Zarządzanie kongestią w sieciach miejskich–wybrane aspekty
R Żochowska, G Karoń, A Sobota
Logistyka, 2014
152014
Method of the Analysis of the Connectivity of Road and Street Network in Terms of Division of the City Area
P Soczówka, R Żochowska, G Karoń
Computation 8 (2), 54, 2020
142020
Selected aspects of the methodology of traffic flows surveys and measurements on an urban agglomeration scale with regard to ITS projects
R Żochowska, G Karoń, R Janecki, A Sobota
Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems …, 2018
142018
Modelowanie zachowań podróżnych w warunkach zamknięć ulic w gęstych sieciach miejskich
R Żochowska
Logistyka, 2012
142012
Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych-wąskie gardło sieci transportowej aglomeracji
G Karoń, R Żochowska, A Sobota
Logistyka, 5234-5243, 2014
132014
Modelowanie procesów decyzyjnych podróżnych w transporcie publicznym
R Żochowska, G Karoń, A Sobota
Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego, 113-144, 2011
132011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20