Obserwuj
Monika Czerepowicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Computational Lexicography of Multi-Word Units. How Efficient Can It Be?
F Gralinski, A Savary, M Czerepowicka, F Makowiecki
Proceedings of the 2010 Workshop on Multiword Expressions: from Theory to …, 2010
282010
SEJF-a grammatical lexicon of polish multiword expressions
M Czerepowicka, A Savary
Language and Technology Conference, 59-73, 2015
132015
O projekcie elektronicznego słownika odmiany frazeologizmów czasownikowych
M Czerepowicka, I Kosek, S Przybyszewski
Polonica 34, 115-123, 2014
132014
Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu" na lewo"," do dziś"," po trochu"," na zawsze" we współczesnym języku polskim
M Czerepowicka
Exit, 2006
82006
SEJF–Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych
M Czerepowicka
Język Polski 94 (2), 116-129, 2014
52014
„Toposław” jako narzędzie znakowania jednostek wieloczłonowych
M Czerepowicka
Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i …, 2011
52011
The structure of a dictionary entry and grammatical properties of multi-word units
M Czerepowicka
Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2021) Post-editing …, 2021
32021
Możliwości zastosowania narzędzia do pomiaru zrozumiałości tekstu Jasnopis w praktyce szkolnej
M Czerepowicka
Prace Językoznawcze 18 (4), 5-18, 2016
32016
Źródła w tworzeniu elektronicznego słownika paradygmatów frazeologizmów werbalnych
I Kosek, S Przybyszewski, M Czerepowicka
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 74, 47-60, 2018
22018
Realizacja pozycji podmiotu otwieranej przez zwrot frazeologiczny a jego paradygmat (na wybranych przykładach)
I Kosek, S Przybyszewski, M Czerepowicka
Papers in Linguistics 19 (3), 113-122, 2017
22017
Wstępne uwagi o negacji w wielowyrazowych jednostkach werbalnych
M CzerepowiCka, S Przybyszewski
Prace Filologiczne 71, 59-73, 2017
12017
Dictionaries and lexical databases of the Polish language
M Czerepowicka
Papers in Linguistics 22 (2), 23-37, 2020
2020
Jasnopis a wsparcie osób z zaburzeniami mowy–na przykładzie materiałów ze środowiskowej debaty konsultacyjnej dla słabosłyszących
M Czerepowicka, M Osowicka-Kondratowicz
Logopedia 48 (1), 401-417, 2019
2019
Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego
M Czerepowicka
Język Polski, 136-140, 2019
2019
Status czasownikowej formy" kole" we współczesnej polszczyźnie
S Przybyszewski, M Czerepowicka, I Kosek
Język Polski 98 (4), 5-14, 2018
2018
Wykorzystanie programów komputerowych w praktyce logopedycznej
M Czerepowicka
Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu, red. M …, 2018
2018
VERBEL. Słownik paradygmatów polskich frazeologizmów czasownikowych
SP Iwona Kosek, Monika Czerepowicka
2018
O odmianie czasowników o podstawach „mleć” i „pleć”
M Czerepowicka, Z Saloni
Język Polski 97 (1), 94-106, 2017
2017
Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego jednostek frazeologicznych (SEJF)
M Czerepowicka
LingVaria 9 (17), 59-68, 2014
2014
Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych (SEJF)
M Czerepowicka, A Savary
http://zil. ipipan. waw. pl/SEJF, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20