Piotr Krajewski
Piotr Krajewski
dr hab. inż. profesor UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Verified email at upwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Forest landscape change and preliminary study on its driving forces in Ślęża Landscape Park (Southwestern Poland) in 1883–2013
P Krajewski, I Solecka, K Mrozik
Sustainability 10 (12), 4526, 2018
362018
Landscape analysis for sustainable land use policy: A case study in the municipality of Popielów, Poland
I Solecka, B Raszka, P Krajewski
Land Use Policy 75, 116-126, 2018
342018
Assessing Change in a High-Value Landscape: Case Study of the Municipality of Sobotka, Poland
P Krajewski
Polish Journal of Environmental Studies 26 (6), 2603-2610, 2017
292017
Monitoring of Landscape Transformations within Landscape Parks in Poland in the 21st century
P Krajewski
Sustainability 11, 2410, 2019
202019
Monitoring of Landscape Transformations within Landscape Parks in Poland in the 21st century
P Krajewski
Preprints, 2019
202019
Landscape Change Index as a Tool for Spatial Analysis
P Krajewski, I Solecka, MC Barbara
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (7), 072014, 2017
192017
Landscape changes in selected suburban area of Bratislava (Slovakia)
P Krajewski
Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International …, 2016
102016
Polityka przestrzenna jako zagrożenie dla krajobrazu obszarów podmiejskich
P Krajewski, B Raszka
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 10 (2011), 85-95, 2011
92011
Problemy planistyczne na terenach parków krajobrazowych w sąsiedztwie Wrocławia
P Krajewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 37, 147-154, 2014
8*2014
Plany ochrony parku krajobrazowego jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój
B Mastalska-Cetera, P Krajewski
Problemy Ekologii Krajobrazu 37, 2014
82014
Management System of Urban Landscape in Poland on the Example of Wroclaw in the Context of European Landscape Convention Implementation
P Krajewski, I Solecka
IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 471, 112035, 2019
62019
Rola audytu krajobrazowego w kontekście zasad funkcjonowania wybranych obszarów chronionych
P Krajewski, B Mastalska-Cetera
Problemy Ekologii Krajobrazu 43, 63-71, 2016
62016
Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gmin wiejskich powiatu jeleniogórskiego
P Krajewski, M Mikołajczyk
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2 (2014), 307-318, 2014
6*2014
Możliwości zastosowania oceny pojemności krajobrazu w planowaniu przestrzennym na obszarach podmiejskich
P Krajewski
Architektura Krajobrazu, 22-29, 2012
52012
Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa Śląska
P Krajewski, B Raszka
Problemy Ekologii Krajobrazu 25, 39-46, 2009
52009
Parki krajobrazowe w Polsce
B Raszka, P Krajewski, R Kalbarczyk, E Kalbarczyk, K Kasprzak
Wydawnictwo Dragon 1, 445, 2015
42015
Park Krajobrazowy Doliny Bobru
P Krajewski, U Krajewska
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 9, 153, 2014
4*2014
Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy
P Krajewski, U Krajewska
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 8, 157, 2014
42014
Zastosowanie oceny pojemności krajobrazu w planowaniu przestrzennym na obszarach chronionych na przykładzie miejscowości Sulistrowice w gminie Sobótka
P Krajewski, B Mastalska-Cetera
Problemy Ekologii Krajobrazu, 157-164, 2014
32014
Ocena pojemności krajobrazu jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego
P Krajewski
Problemy Ekologii Krajobrazu 2 (2012), 17-28, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20