Waldemar Wojtasik
TytułCytowane przezRok
Polski system partyjny
M Migalski, W Wojtasik, M Mazur
Wydawn. Nauk. PWN, 2006
592006
Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka
W Wojtasik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
422012
Functions of elections in democratic systems
W Wojtasik
Political Preferences - Preferencje polityczne 4, 25-38, 2013
202013
Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne
W Wojtasik
Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2011
202011
Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure)
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 3, 159-174, 2012
192012
Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce
W Wojtasik
Roczniki Nauk Społecznych 41 (1), 53-72, 2013
172013
Communication Function of Elections
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Communication Today 1, 36-47, 2013
122013
Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 2, 205-226, 2009
112009
Lewica i prawica w Polsce
W Wojtasik
Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec, 31-35, 2011
102011
Obywatelskie kompetencje polityczne
D Plecka, A Turska-Kawa, W Wojtasik
Kultura i Edukacja 96 (3), 73-97, 2013
92013
Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 2, 205-226, 2011
92011
Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej
W Waldemar
Teoria i praktyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
82012
Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce
M Kolczyński, W Wojtasik
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2010
82010
Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych
W Wojtasik
Europe 38 (3), 263-269, 2005
82005
Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 roku
W Wojtasik
Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, 389-399, 2011
72011
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autodentyfikacji lewicowo-prawicowych
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Preferencje Polityczne 1, 123-138, 2010
62010
Partie polityczne i system partyjny RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
W Wojtasik
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, 2010
62010
Transformacja systemowa–wymiar regionalny,„
W Waldemar
De Doctrina Europea, 2007
62007
Ustrój polityczny RP: wprowadzenie
R Glajcar, J Okrzesik, W Wojtasik
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
62006
Communication Function of Elections
TK Agnieszka, W Waldemar
Communication Today 1 (4), 2013, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20