Waldemar Wojtasik
Title
Cited by
Cited by
Year
Polski system partyjny
M Migalski, W Wojtasik, M Mazur
Wydawn. Nauk. PWN, 2006
672006
Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka
W Wojtasik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
602012
Functions of elections in democratic systems
W Wojtasik
Political Preferences - Preferencje polityczne 4, 25-38, 2013
302013
Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne
W Wojtasik
Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2011
27*2011
Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce
W Wojtasik
Roczniki Nauk Społecznych 41 (1), 53-72, 2013
212013
Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure)
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 3, 159-174, 2012
212012
Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce
M Kolczyński, W Wojtasik
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2010
132010
Obywatelskie kompetencje polityczne
D Plecka, A Turska-Kawa, W Wojtasik
Kultura i Edukacja 96 (3), 73-97, 2013
122013
Communication Function of Elections
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Communication Today 1, 36-47, 2013
122013
Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 2, 205-226, 2009
112009
Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych
W Wojtasik
Europe 38 (3), 263-269, 2005
112005
Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej
W Wojtasik
Preferencje Polityczne 2, 205-226, 2011
102011
Ustrój polityczny RP: wprowadzenie
R Glajcar, J Okrzesik, W Wojtasik
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
102006
Wybory prezydenckie 2010
J Okrzesik, W Wojtasik
Wydawnictwo Remar, 2011
8*2011
Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
W Wojtasik
Śląska Biblioteka Cyfrowa, www. sbc. org. pl/Content/22125, 2010
82010
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autodentyfikacji lewicowo-prawicowych
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Preferencje Polityczne 1, 123-138, 2010
82010
Diversity of Roman Catholics in Poland and their socio-institutional preferences
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Religio 1, 43-68, 2017
72017
Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 roku
W Wojtasik
Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, 389-399, 2011
72011
“Directiveness” as a Predictor of Religious Attitudes
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Polish Sociological Review, 2017
62017
Wpływ wyborów prezydenckich z 2010 roku na polski system partyjny
W Wojtasik
Wybory prezydenckie 2010, 85-104, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20