Wojciech Burszta
Wojciech Burszta
Profesor antropologii i kulturoznawstwa, Instytut Slawistyki PAN, SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje
WJ Burszta
Zysk i S-ka, 1998
4581998
Wprowadzenie do kultury popularnej
D Strinati
Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1995
1721995
Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności
M Augé, R Chymkowski, WJ Burszta
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
1362012
Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność
WJ Burszta
Wydawnictwo Poznańskie, 2004
1142004
Świat jako więzienie kultury: pomyślenia
W Burszta
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008
972008
Magia i rytuał
M Buchowski
Instytut Kultury, 1993
79*1993
O założeniach interpretacji antropologicznej
M Buchowski, W Burszta
Wydawn. Nauk. PWN, 1992
691992
Wymiary antropologicznego poznania kultury
WJ Burszta
621992
Sequel: Dalsze przygody kultury w globalnym świecie
WJ Burszta, W Kuligowski
Warszawskie Wydawn. Literackie Muza SA, 2005
612005
Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Y Winkin
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
542007
O czym opowiada antropologiczna opowieść
WJ Burszta, K Pia̧tkowski
Inst. Kultury, 1994
491994
Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle
W Burszta
Wydawnictwo Iskry, 2013
422013
Sequel
WJ Burszta, W Kuligowski
Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, 2005
402005
Dlaczego kościotrup nie wstaje: ponowoczesne pejzaże kultury
WJ Burszta, W Kuligowski
Wydawn. Sic!, 1999
321999
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce
I Bukraba-Rylska, W Burszta
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011
252011
Wielokulturowość
W Burszta
Pytania pierwsze, 23-31, 1997
241997
Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach [w:] Ekran
W Burszta
mit, rzeczywistość, red. W. Burszta, Warszawa, 2003
222003
Życie po europejsku: od czasów najdawniejszych do współczesności
W Reinhard
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
202009
Kultura miejsca w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych
BW in.
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
17*2010
Czytanie kultury
WJ Burszta
Pięć szkiców, Łódź, 1996
171996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20