Wojciech Burszta
Wojciech Burszta
Profesor antropologii i kulturoznawstwa, Instytut Slawistyki PAN, SWPS
Verified email at swps.edu.pl
TitleCited byYear
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje
WJ Burszta
Zysk i S-ka, 1998
4181998
Wprowadzenie do kultury popularnej
D Strinati
Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1998
1711998
Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność
WJ Burszta
Wydawnictwo Poznańskie, 2004
1402004
Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności
M Augé, R Chymkowski, WJ Burszta
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
1352012
Świat jako więzienie kultury: pomyślenia
W Burszta
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008
832008
O założeniach interpretacji antropologicznej
M Buchowski, W Burszta
Wydawn. Nauk. PWN, 1992
691992
Wymiary antropologicznego poznania kultury
WJ Burszta
621992
Sequel: Dalsze przygody kultury w globalnym świecie
WJ Burszta, W Kuligowski
Warszawskie Wydawn. Literackie Muza SA, 2005
542005
Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Y Winkin
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
522007
O czym opowiada antropologiczna opowieść
WJ Burszta, K Pia̧tkowski
Inst. Kultury, 1994
481994
Sequel
WJ Burszta, W Kuligowski
Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa, 13, 2005
352005
Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle
W Burszta
Wydawnictwo Iskry, 2013
342013
Dlaczego kościotrup nie wstaje: ponowoczesne pejzaże kultury
WJ Burszta, W Kuligowski
Wydawn. Sic!, 1999
321999
Czytanie kultury: pięć szkiców
WJ Burszta
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 1996
281996
Wielokulturowość
W Burszta
Pytania pierwsze, 23-31, 1997
261997
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce
I Bukraba-Rylska, W Burszta
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011
222011
Dziedzictwo w akcji
T Szlendak, J Nowiński, K Olechnicki, A Karwacki, WJ Burszta
Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe …, 2012
172012
Kultura miejsca w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych
BW in.
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
15*2010
Od mowy magicznej do szumów popkultury
WJ Burszta
Warszawa, 2009
142009
Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych
B Wojciech, M Czubaj
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2007
14*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20