Ireneusz Miciuła
Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński
Zweryfikowany adres z usz.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
I Miciuła, K Miciuła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy …, 2015
242015
Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych
A Mitek, I Miciuła
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 28, 54-56, 2012
232012
Financial innovations on the currency market as new instruments to risk management
I Miciuła
Journal of International Studies 8 (1), 138-149, 2015
172015
The concept of FTS analysis in forecasting trends of exchange rate changes
I Miciuła
Economics & Sociology 7 (2), 172-182, 2014
132014
Eye tracking w badaniach marketingowych
B Wąsikowska
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 2015
112015
Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
I Miciuła, K Miciuła
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 2015
102015
The measurement of human capital methods
I Miciuła
Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1), 37-49, 2016
82016
Liberalisation of the Polish energy market and the EU commitments
P Stępień
82016
Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa według koncepcji MDR, a kryzys zaufania
I Miciuła
Journal of Management and Finance, Zarządzanie i Finanse 10 (4 part 2), 2012
82012
The universal elements of strategic management of risks in contemporary enterprises
I Miciuła
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (8.3), 313-322, 2015
72015
Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
I Miciuła
Zarządzanie i Finanse 11 (1, cz. 2), 173-187, 2013
72013
Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
I Miciuła
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012
72012
Methods of creating innovation indices versus determinants of their values
I Miciuła
Eurasian Economic Perspectives, 357-366, 2018
52018
Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku
J Nowakowska-Grunt, I Miciuła
Katowice: WN Sophia, 2016
52016
Energia odnawialna i jej aspekty finansowe jako element zrównoważonego rozwoju Polski
I Miciuła, K Miciuła
W: L. Dziawgo, & L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego …, 2014
52014
Analysis of factors giving the opportunity for implementation of innovations on the example of manufacturing enterprises in the Silesian province
H Wojtaszek, I Miciuła
Sustainability 11 (20), 5850, 2019
42019
Methods for providing economic safety in business transactions in the context of currency risk
I Miciuła
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246-256, 2015
42015
Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej
I Miciuła
Zarządzanie i Finanse 4 (11/4), 131-146, 2013
42013
Zarządzanie ryzykiem walutowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach międzynarodowych
I Miciula
Nauka i Gospodarka, 2010
42010
Finansowa wycena dobrobytu społeczno-ekonomicznego państw na podstawie mierników syntetycznych
I Miciuła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 521-531, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20