Ireneusz Miciuła
Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński
Zweryfikowany adres z usz.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
I Miciuła, K Miciuła
Współczesne Problemy Ekonomiczne 11 (858), 269-280, 2015
202015
Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych
A Mitek, I Miciuła
Studia i Prace WNEiZ, 2012
202012
Financial innovations on the currency market as new instruments to risk management
I Miciuła
Journal of International Studies 8 (1), 138-149, 2015
122015
The concept of FTS anylysis in forecasting trends of exchange rate changes
I Miciuła
Economics & Sociology 7 (2), 172-182, 2014
92014
Liberalisation of the Polish energy market and the EU commitments
P Stępień
82016
Eye tracking w badaniach marketingowych
B Wąsikowska
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 2015
82015
Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży Big Data
I Miciuła, K Miciuła
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 2015
82015
Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa według koncepcji MDR, a kryzys zaufania
I Miciuła
Journal of Management and Finance, Zarządzanie i Finanse 10 (4 part 2), 2012
72012
Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku
J Nowakowska-Grunt, I Miciuła
Katowice: WN Sophia, 2016
52016
The measurement of human capital methods
I Miciuła
Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1), 37-49, 2016
52016
Energia odnawialna i jej aspekty finansowe jako element zrównoważonego rozwoju Polski
I Miciuła, K Miciuła
W: L. Dziawgo, & L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego …, 2014
52014
Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
I Miciuła
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012
52012
Methods for providing economic safety in business transactions in the context of currency risk
I Miciuła
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246-256, 2015
42015
Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
I Miciuła
Zarządzanie i Finanse 1 (2), 173-187, 2013
42013
Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej
I Miciuła
Zarządzanie i Finanse 4 (11/4), 131-146, 2013
42013
Finansowa wycena dobrobytu społeczno-ekonomicznego państw na podstawie mierników syntetycznych
I Miciuła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 521-531, 2015
32015
Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju
I Miciuła
Studia i Prace WNEIZ US, 57-67, 2015
32015
Metodologia badań naukowych w naukach ekonomicznych
R Wojciechowska, T Nowogródzka, I Miciuła
Texter, 2016
22016
The Universal Elements of Strategic Management of Risks in Contemporary Enterprises
I Miciuła
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (8, cz. 3 Zarządzanie ryzykiem w …, 2015
22015
Islamic Banking System as an effective element of Economy
S Al-Augby, S Majewski, K Nermend, A Majewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20