Obserwuj
Jadwiga Tworek
Jadwiga Tworek
Zweryfikowany adres z itb.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011
J Bobrowicz, L Czarnecki, J Tworek
Materiały Budowlane, 32-35, 2012
172012
Ewolucja wymagań podstawowych w świetle zagadnień środowiskowych
J Fangrat, H Prejzner, J Tworek, S Wall
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2012
82012
Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011
J Tworek
Izolacje 18, 16-21, 2013
62013
Budownictwo zrównoważone w Polsce
L Czarnecki, J Tworek, S Wall
Inżynier Budownictwa, 24-28, 2012
52012
Sposób wdrażania zharmonizowanych ustaleń technicznych Unii Europejskiej
JA Tworek
Seminarium Pomagamy Sobie Nawzajem, Warszawa, 2003
42003
Funkcjonowanie rozporządzenia CPR z perspektywy jednostki oceny technicznej i jednostki notyfikowanej
J Tworek, S Wall
Materiały Budowlane, 2015
32015
Rynek wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej
JA Tworek
Harmonizacja a system krajowy, Seminarium Dzień otwarty Zakładu Badań …, 2004
32004
89/106/EWG w państwach Unii Europejskiej
J Tworek, S wdrożenia Dyrektywy
Seminarium Konsekwencje Dla Rynku Wyrobów Budowlanych Wynikające Ze …, 2002
32002
Kierunki zmiany postanowień rozporządzenia nr 305/2011
J Tworek, E Szewczak
Materiały Budowlane, 2013
22013
Obowiązek informowania o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych wynikający z rozporządzeń UE nr 1907/2006 i nr 305/2011
M Głowacz, H Prejzner, J Tworek
Materiały Budowlane, 98-101, 2012
22012
Systemy ociepleń–możliwości wprowadzania na rynek
J Tworek
Materiały Budowlane, 2014
12014
Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
J Tworek
Drogownictwo, 195-199, 2012
12012
Normalizacja europejska na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarki UE
J Tworek
Materiały Budowlane, 60-62, 2011
12011
Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011
J Tworek
Materiały Budowlane, 106-108, 2011
12011
Wyroby budowlane pod rządami rozporządzenia nr 305/2011 zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG
J Tworek
Materiały Budowlane, 120-123, 2011
12011
Efektywność energetyczna w budownictwie bardzo ważna w nowej strategii UE
J Tworek
Materiały Budowlane, 97-98, 2011
12011
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów budowlanych zastępującego dyrektywę 89/106/EWG
J Tworek
Materiały Budowlane, 78-80, 2010
12010
Stan prac nad przygotowaniem i wprowadzaniem do stosowania Eurokodów-europejskich zasad projektowania konstrukcji budowlanych
J Tworek, SM Wierzbicki, K Wiśniewska
Inżynieria i Budownictwo 63, 453-456, 2007
12007
Normy zharmonizowane
J Tworek
Materiały Budowlane, 87-92, 2003
12003
Postulowane kierunki zmian zapisów norm zharmonizowanych z CPR
J Tworek
Materiały Budowlane, 80--81, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20