Michal Przybylski
Michal Przybylski
MSc
Verified email at pwr.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Tunable Absorption System based on magnetorheological elastomers and Halbach array: design and testing
M Bocian, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 435, 46-57, 2017
112017
An idea of the test stand for studies of magnetobarocaloric materials properties and possibilities of their application
A Czernuszewicz, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
physica status solidi (c) 11 (5‐6), 995-999, 2014
82014
Test setup for examination of magneto-mechanical properties of magnetorheological elastomers with use of a novel approach
M Bocian, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 (3), 294-303, 2016
72016
Development and characterization of a multi-layer magnetorheological elastomer isolator based on a Halbach array
M Przybylski, S Sun, W Li
Smart Materials and Structures 25 (10), 105015, 2016
52016
Test stand and method for determination of the usefulness of the magnetorheological composites in active suspension systems
M Bocian, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
Key Engineering Materials 598, 7-12, 2014
42014
Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomers
M Bocian, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
acta mechanica et automatica 7 (3), 131-134, 2013
42013
Thrust measurement of biomimetic underwater vehicle with undulating propulsion
P Szymak, M Przybylski
Scientific Journal of Polish Naval Academy 213 (2), 69-82, 2018
32018
Investigations of magnetorheological elastomers subjected to cyclic loading
J Kaleta, M Królewicz, D Lewandowski, M Przybylski
Key Engineering Materials 598, 81-85, 2014
32014
Manufacture and testing of anisotropic magnetorheological elastomers
M Krolewicz, M Przybylski, D Lewandowski, J Kaleta
Proc. 11th Youth Symp. Exp. Solid Mech., Brasov, Romania, 2012
32012
Selected magnetomechanical properties of magnetorheological elastomers with thermoplastic matrices
J Kaleta, M Królewicz, D Lewandowski, M Przybylski, P Zając
Composites Theory and Practice 12 (3), 210-215, 2012
32012
Najpierw myśl, potem technologia
M Przybylski, M Brakoniecki
Bank, 32-35, 2002
12002
Analiza wymiarowa pędników falowych do pojazdów biomimetycznych
P Piskur, K Just, M Przybylski
Przetwórstwo Tworzyw 25, 2019
2019
Możliwości wykorzystania drukowania przestrzennego do projektowania napędów falowych biomimetycznych pojazdów podwodnych
M Przybylski, P Piskur
Przetwórstwo Tworzyw 25, 2019
2019
Simulator for the RS operator using visual depiction
M Przybylski, A Hass
Scientific Journal of Polish Naval Academy 210 (3), 87-95, 2017
2017
Ocena hydrochemiczna klęski ekologicznej na Jeziorze Druzno i rzece Wąskiej w 2014 roku
R Cieśliński, M Przybylski
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 2017
2017
Wpływ rekrystalizacji na właściwości tłumiące stopu Fe75Zr4Ti3B17Cu1
M Bocian, R Mech, W Myszka, M Przybylski
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych, 2016
2016
Infulence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1
M Bocian, R Mech, W Myszka, M Przybylski
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2016
2016
Impact absorption system based on MRE with Halbach array
M Bocian, J Kaleta, D Lewandowski, M Przybylski
Vibrations in Physical Systems 27, 2016
2016
Video intelligence as a tool of implementing the smart city concept
A Dewalska-Opitek, M Przybylski
Archives of Transport System Telematics 8 (1), 3--7, 2015
2015
MATHEMATICAL MODEL OF BIOMIMETIC UNDERWATER VEHICLE
M Przybylski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20