Piotr Senkus
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej
P Senkus
Sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit, Difin, Warszawa, 2013
182013
Marketing 3.0: The challenge for private, public and non-profit sectors, theoretical approach
P Senkus
RURAL DEVELOPMENT 2013, PROCEEDINGS Volume 6 no. 1., 328-335, 2013
112013
Internet of Things: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość
P Senkus, A Skrzypek, M Łuczak, A Malinowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014
92014
Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej
M Łuczak, Ł Małys, M Jedlińska, P Senkus, A Skrzypek, R Przybylski, ...
Advertiva, 2016
72016
The concept of employee motivation and leadership related lifestyles
J Brdulak, P Senkus, A Senkus
Filosifija sociologija. 28 (2), 109, 2017
62017
Business Process Management as a way to achieve national economic security
P Senkus
The Economic Security of Business Transactions, 291, 2013
42013
Rynek Business to Business w Polsce-zakres i perspektywy rozwoju
A Malinowski, P Senkus
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015
32015
Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań. Ewolucja systemów, jakość, środowisko
P Senkus, A Wysokińska-Senkus
ROI Consulting Sp. z oo-Wydawnictwo Naukowe, 2013
22013
Regional diversification of the effects of support for agricultural producer groups in Poland
P Siemiński, J Žukovskis, P Senkus
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 46 (119), 35-42, 2018
12018
Geneza, istota i obszary strategiczne implementacji koncepcji sustainability na przykładzie Sił Lądowych USA: studium przypadku
A Wysokińska-Senkus, P Senkus
Zeszyty Naukowe AON, 2016
12016
Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę-wdrożenie koncepcji Internet of Things przez firmę Samsung
M Łuczak, P Senkus
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016
12016
Business process management and application to agriculture sector in the perspective of social aspects (including security and safety), economical aspects and ecological aspects
P Senkus, J Čėsna
Rural development 2013: 6th international scientific conference, 28-29 …, 2013
12013
Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii
P Senkus
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013
12013
System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001–wdrożenie na świecie
P Senkus, B Domanska-Szaruga
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (2), 2011
12011
" Nowy ogólny styl życia" wielowymiarowa analiza segmentacyjna konsumentów
P Senkus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 9 (3), 2007
12007
Process Definitions-Critical Literature Review
P Senkus, W Glabiszewski, A Wysokińska-Senkus, A Pańka
European Research Studies 24 (3), 241-255, 2021
2021
Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001: 2015 już nie wystarcza
P Senkus, B Halke
Problemy Jakości 50, 2018
2018
The forthcoming ICT revolution in tourism in metropolitan areas
P Senkus
Metropolitan Commuter Belt Tourism, 126-135, 2017
2017
The Process Approach to Achieve Economic Security through Small and Medium Enterprises [SME] Development-the Idea for Nigeria
A Wysokińska-Senkus, B Młodkowski, P Senkus
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (9, cz. 2 Przedsiębiorczość i zarządzanie …, 2017
2017
The efficiency of the modern organization as a result of the process of management by value
A Śmiłowska, M Bartczak, P Senkus
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 38 (111), 169-179, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20