Piotr Siemiątkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej
B Kołosowska, M Dynus, J Patyk
722008
Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału
G Górniewicz, P Siemiątkowski
Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2006
482006
The dictionary of political knowledge
J Marszałek-Kawa, D Plecka
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
262019
External financial security of the European Union member states outside the Eurozone
P Siemiątkowski
Journal of International Studies 10 (4), 84-95, 2017
212017
Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej
P Siemiątkowski, E Cieślik, E Jankowska, G Górniewicz, A Piotrowicz, ...
Torun International Studies, 1-203, 2015
212015
Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa
M Redo, P Siemiątkowski
DOI: 10.12775/TIS.2017.100, 2017
20*2017
Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
P Siemiątkowski
Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, 2015
192015
Leksykon wiedzy politologicznej, 544 s.
J Marszałek-Kawa, D Plecka
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
172018
Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, W: E. Urbańczyk (red.)
P Siemiątkowski
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka 1, 2005
12*2005
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce
P Siemiątkowski
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4, 2004
102004
ASSESSMENT OF BASIC ELEMENTS OF THE SECURITY SYSTEM OF LOCAL COMMUNITIES.
P Siemiątkowski, P Tomaszewski, O Jurgilewicz, Z Poplavska
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (2), 2019
92019
Financial Dependence of the PIIGS Countries
P Siemiątkowski, E Jankowska
Journal of World Economic Research 2, 89-94, 2013
92013
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie
G Górniewicz, P Siemiątkowski
Ekonomista, 365-387, 2007
82007
Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy
G Górniewicz, P Siemątkowski
Zagrożenia i korzyści, 2004
82004
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka
E Urbańczyk
T. 2. Szczecin: Kreos 2002, 2002
72002
The implementation of the sustainable development goals at the local level. The case of the districts of Kuyavian-Pomeranian Province
J Marszałek-Kawa, P Siemiątkowski
Baltic Journal of Economic Studies 6 (2), 1-8, 2020
62020
The financing of renewable energy sources and the level of sustainable development of Poland’s provinces in the area of environmental order
P Siemiątkowski, P Tomaszewski, J Marszałek-Kawa, J Gierszewski
Energies 13 (21), 5591, 2020
62020
Local security in the idea of sustainable development
J Gierszewski, P Siemiątkowski, A Urbanek
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
62020
Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
P Siemiątkowski, P Tomaszewski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (8), 157-173, 2018
62018
Measuring the Progress in Realizing the Strategy “Europe 2020” in 2010-2016 in 28 European Union Member States
P Siemiątkowski, E Jankowska
Polish Political Science Yearbook 49 (1), 11-31, 2020
52020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20