Kamil Muzyka
Kamil Muzyka
Doktorant, Instytut Nauk Prawnych PAN
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The outline of personhood law regarding artificial intelligences and emulated human entities
K Muzyka
Journal of Artificial General Intelligence 4 (3), 164-169, 2013
122013
The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining
K Muzyka
Deep Space Commodities, 123-140, 2018
12018
The basic rules for coexistence: The possible applicability of metalaw for human-AGI relations
K Muzyka
Paladyn, Journal of Behavioral Robotics 11 (1), 104-117, 2020
2020
Space Manufacturing and Trade: Addressing Regulatory Issues
K Muzyka
Astropolitics 17 (3), 141-163, 2019
2019
Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba, M Osowiecka, ...
Wydawnictwo Libron, 2016
2016
Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych
K Muzyka
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze t2. 2, 401, 2014
2014
Zarys problematyki prawnej związanej z ludzkim osadnictwem w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich
K Muzyka
Redakcja, 135, 0
TranshumanismandWar‖
K Muzyka
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–8