Obserwuj
Kamil Muzyka
Kamil Muzyka
Doktorant, Instytut Nauk Prawnych PAN
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The outline of personhood law regarding artificial intelligences and emulated human entities
K Muzyka
Journal of Artificial General Intelligence 4 (3), 164, 2013
192013
Deep Space Commodities
T James, T James, Weis
Palgrave Macmillan, 2018
162018
The basic rules for coexistence: The possible applicability of metalaw for human-AGI relations
K Muzyka
Paladyn, Journal of Behavioral Robotics 11 (1), 104-117, 2020
52020
Space manufacturing and trade: Addressing regulatory issues
K Muzyka
Astropolitics 17 (3), 141-163, 2019
52019
The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining
K Muzyka
Deep Space Commodities: Exploration, Production and Trading, 123-140, 2018
42018
Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki
K Hopej, MT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 28-60, 2021
32021
Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba, AGHS Staszica
Wydawnictwo Libron, 2016
22016
Sprawozdanie z I Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej
J Szlachetko
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 44-49, 2021
12021
Space Products and Space-Made Products – Different Views on Space Manufacturing in Space and Patent Law
K Muzyka
Advanced Space Law 11, 50-59., 2023
2023
Zagadnienia ochrony patentowej w kontekście tematu serwisowania na orbicie (on orbit servicing)
K Muzyka
Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną …, 2023
2023
I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26–28 listopada 2021 roku
D Skoczylas
Acta Iuris Stetinensis, 311-319, 2022
2022
PhilosophyPulp. Vol. 2
K Grabowska-Derlatka, J Gomułka
Wydawnictwo LIBRON–Filip Lohner, Kraków, 2022
2022
Górnicy von Neumanna – Surowce kosmiczne, roboty, industriaforming
K Muzyka
PhilosophyPulp 2, 109 -128, 2022
2022
Paragraphs for Space Shoggoths, Bush robots, and Dyson Trees – the legal complexity of manufacturing space objects using natural and artificial space resources.
K Muzyka
Ad Astra 1 (2), DOI: 10.53261/adastra20210202, 2022
2022
Specyfika ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej
K Muzyka
American & European Intellectual Property Law: Theoretical Reflections …, 2020
2020
Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 15 listopada 2019 r.
Z Kulińska-Kępa
Wydawnictwo KUL, 2020
2020
ZARYS PROBLEMATYKI PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z LUDZKIM OSADNICTWEM W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I NA CIAŁACH NIEBIESKICH.
K Muzyka
Transformations/Transformacje, 2020
2020
A quick look at trade secrets in outer space
K Muzyka
The Space Review, 2015
2015
Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych
K Muzyka
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze t2. 2, 401, 2014
2014
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „AKTUALNE WYZWANIA PRAWA KOSMICZNEGO A BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE” Warszawa, 15 listopada 2019 roku
S Sprawozdania
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20