Andrzej Łebkowski
Andrzej Łebkowski
Department of Ship Automation, Gdynia Maritime University
Verified email at we.umg.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
LIGHT ELECTRIC VEHICLE POWERTRAIN ANALYSIS
A Łebkowski
Scientific Journal of Silesian University of Technology.Series Transport 94 …, 2017
172017
Evolutionary-fuzzy hybrid system of steering the moveable object in dynamic environment
A Łebkowski, R Smierzchalski
Inst. Inform. Applic. Univ. of Girona, 2003
172003
Management System for Electric Vehicle Battery Pack
A Łebkowski
Przegląd Elektrotechniczny 93, 46-53, 2017
13*2017
Electric Vehicle Battery Tester,„
A Łebkowski
Przegląd Elektrotechniczny 93, 2017
132017
Hybrid system of safe ship steering in a collision situation at sea
A Łebkowski, R Smierzchalski
Uniw. Zielonogór., 2003
132003
ELECTRIC VEHICLES TRUCKS - OVERVIEW OF TECHNOLOGY AND RESEARCH SELECTED VEHICLE
A Łebkowski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 98, 157-166, 2017
122017
The researching ship “Gdynia “
W Gierusz, A Łebkowski
Polish Maritime Research 19 (Special), 11-18, 2012
112012
Evolutionary Methods in the Management of Vessel Traffic
A Łebkowski
Information, Communication and Environment, 259-266, 2015
92015
System for Monitoring of Battery Pack Parameters in an Electric Vehicle Using GSM
A Łebkowski
GPS Technology, Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne 11 …, 2014
92014
Design of an autonomous transport system for coastal areas
A Łebkowski
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2018
82018
Electric Vehicle Data Recorder
A Łebkowski
Przegląd Elektrotechniczny 93, 284-288, 2017
72017
Modelowanie domen oraz obszarów pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku
A Łebkowski, R Śmierzchalski, M Tomera, M Tobiasz, K Dziedzicki
VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Gdynia, 2005
72005
Hybrid system of safe ship steering at sea
R Śmierzchalski, A Łebkowski
IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and …, 2003
72003
3D Navigator Decision Support System Using the Smartglasses Technology
A Łebkowski
Information, Communication and Environment, 117-122, 2015
62015
Intelligent ship steering system
AŁ Roman Śmierzchalski
7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft, 2006
62006
„Emission of Noise in Electric Vehicles”
A Łebkowski
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 48-62, 2015
52015
A Marine Environment Simulator for Testing Ship Intelligent Control Systems in Dangerous Situations
A Łebkowski, K Dziedzicki, M Tobiasz, M Tomera, R Śmierzchalski
Conference Advanced Computer Systems, Ełk, Poland, 2005
52005
System of Safe Ship Steering In a Collision Situation at Sea.
A Łebkowski, R Śmierzchalski
52004
Samochody elektryczne - dźwięk ciszy
A Łebkowski
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe ISSN 0239-3646 109 (1/2016), 155-159, 2016
42016
Intelligent ship control system
A Łebkowski, R Śmierzchalski, W Gierusz, K Dziedzicki
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20