Łukasz Sobaszek
Łukasz Sobaszek
Lublin University of Technology, Institute of Technological Systems of Information
Zweryfikowany adres z pollub.pl
TytułCytowane przezRok
Predictive scheduling as a part of intelligent job scheduling system
Ł Sobaszek, A Gola, A Świć
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2017
142017
Application of survival function in robust scheduling of production jobs
Ł Sobaszek, A Gola, E Kozłowski
2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2017
102017
Simulation of production flow using Matlab system
ŁS Arkadiusz Gola
Optimization of production processes, 64-74, 2013
10*2013
Perspective and methods of human-industrial robots cooperation
Ł Sobaszek, A Gola
Applied Mechanics and Materials 791, 178-183, 2015
82015
Computer-aided production task scheduling
Ł Sobaszek, A Gola
Applied Computer Science 11, 2015
62015
SELECTED PROBLEMS OF MODERN MANUFACTURING SYSTEMS DESIGN AND OPERATION
AŚ Arkadiusz Gola, Łukasz Sobaszek
Robotics and manufacturing systems, 56-68, 2014
6*2014
Virtual designing of robotic workstations
Ł Sobaszek, A Gola, J Varga
Applied Mechanics and Materials 844, 31-37, 2016
42016
Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłóceń procesu produkcyjnego
Ł Sobaszek, A Gola
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Towarzystwo Zarządzania …, 2015
42015
Creating robust schedules based on previous production processes
L Sobaszek, A Gola, A Swic
Актуальні проблеми економіки, 488-495, 2014
42014
Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych.
Ł Sobaszek, A Gola
Janczarek M., Lipski J., Technologie informacyjne w technice i kształceniu …, 2013
4*2013
Survival analysis method as a tool for predicting machine failures
L Sobaszek, A Gola
Актуальні проблеми економіки, 421-428, 2016
32016
Analiza awaryjności parku maszynowego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi predykcji,[w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji–t. 2, red
Ł Sobaszek, A Gola, A Świć
R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją …, 2016
32016
Computer programming as a tool for the engineering problems analysis
Ł Sobaszek
Applied Computer Science 9, 2013
32013
Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych
Ł Sobaszek, A Świć, A Gola
Zarządzanie przedsiębiorstwem 19 (2), 2016
22016
PROBLEMY HAROMONOGRAMOWANIA W SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH
Ł Sobaszek
Технологiчнi комплекси, 175-178, 2013
22013
Job-shop scheduling with machine breakdown prediction under completion time constraint
Ł Sobaszek, A Gola, E Kozłowski
2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2018
12018
Statistical analysis of human heart rhythm with increased informativeness
S Lupenko, N Lutsyk, O Yasniy
acta mechanica et automatica 12, 2018
12018
Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych
Ł Sobaszek, A Gola, A Świć
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 460-471, 2017
12017
Projekt aplikacji komputerowej umożliwiającej sterowanie robotem przemysłowym Kawasaki RS003N
M Grobelny, S Jarosiński, D Pieniak, Ł Sobaszek, M Piłat
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2016
12016
Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego
Ł SOBASZEK, A GOLA, A ŚWIĆ
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 1, 658-669, 0
1
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20