Romanika Okraszewska
Romanika Okraszewska
Professor Assistant , Politechnika Gdanska
Verified email at pg.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
402018
The role of the Polish universities in shaping a new mobility culture - assumptions, conditions, experience. Case study of Gdansk university of technology, Cracow university of …
R Okraszewska, K Nosal, G Sierpiński
ICERI2014 Proceedings, 2971-2979, 2014
282014
COMPOSITE FOOTBRIDGE-SYNERGY EFFECT IN COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES AND INDUSTRY
M Miśkiewicz, R Okraszewska, Ł Pyrzowski
IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, 2014
17*2014
Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk
R OKRASZEWSKA, K GRZELEC, K JAMROZ
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 87-99, 2017
62017
Wpływ kultury organizacyjnej na decyzje pracowników dotyczące wyboru roweru jako środka transportu w dojazdach do pracy w kontekście tworzenia nowej kultury mobilności w …
R Okraszewska
Katowice, 2013
62013
Przestrzenne sytuacje konfliktowe wywołane rozwojem systemu transportowego w warunkach równoważenia rozwoju
R Okraszewska
Ph.D. Thesis, 2008
62008
The impact of organizational culture on employees’ decisions on the selection of bicycles as a form of transportation to work, in the context of creating a new culture for …
R Okraszewska
Logistyka 4, 3101-3110, 2014
42014
Growing role of walking and cycling and the associated risks
R Okraszewska, K Birr, L Gumińska, L Michalski
MATEC Web of Conferences 122, 01006, 2017
32017
The effect of university campuses on the modal split of polish cities
R Okraszewska, A Romanowska, K Jamroz
Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour, 65-74, 2017
32017
Universities as Part of the Urban Transport System—Analysis Using the Example of the Gdansk University of Technology and Medical University of Gdansk
A Romanowska, R Okraszewska, K Jamroz
TranSopot Conference, 119-128, 2016
32016
An application of blended and collaborative learning in spatial planning course
D Wróblewska, R Okraszewska, A Janowski
EDULEARN14 Proceedings, 1164-1171, 2014
32014
Analysing ways to achieve a new Urban Agenda-based sustainable metropolitan transport
R Okraszewska, K Jamroz, L Michalski, J Żukowska, K Grzelec, K Birr
Sustainability 11 (3), 813, 2019
22019
Cooperation areas between universities and industry - case studies in the area of civil engineering
M Miśkiewicz, R Okraszewska, Ł Pyrzowski
ICERI2016 Proceedings, 4631-4638, 2016
22016
The impact of organizational culture on bicycle commuting frequency: the research based on example of three IT companies
R Okraszewska
Transport Development Challenges in the Twenty-First Century, 201-210, 2016
22016
Darmowy transport publiczny w Polsce – uwarunkowania, bariery, doświadczenia
R Okraszewska, G Sierpiński
Logistyka 6, 8071-8075, 2014
22014
Technical and organizational challenges of development of Public-Use Bicycles (PUBs)
R Okraszewska
Logistyka 4, 3111-3117, 2014
22014
Darmowy transport publiczny narzędziem kształtowania nowej kultury mobilności w mieście
R Okraszewska
AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 14, 32-35, 2013
22013
Impact of Cyclist Facility Availability at Work on the Number of Bike Commuters
R Okraszewska
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2018
12018
The use of GIS tools for road infrastructure safety management
M Budzyński, W Kustra, R Okraszewska, K Jamroz, J Pyrchla
E3S Web of Conferences 26, 00009, 2018
12018
Identification of Risk Factors for Collisions Involving Cyclists Based on Gdansk Example
R Okraszewska, K Jamroz, M Bauer, K Birr, A Gobis
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20