Anna Giza-Poleszczuk
Anna Giza-Poleszczuk
Zweryfikowany adres z adm.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej
M Marody, A Giza
Wydawn. Nauk. Scholar, 2004
357*2004
Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej
A Giza-Poleszczuk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
235*2005
Social Class and Job Mobilities: Human Capital, External Constraints and Mobility Framing
A Giza, M Stec, A Komendant, H Rüger
Mobile living across Europe I-II, 195-213, 2010
180*2010
Strategie i system
A Giza-Poleszczuk, M Marody, A Rychard
Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa, 2000
151*2000
Changing images of identity in Poland: From the self-sacrificing to the self-investing woman
M Marody, A Giza-Poleszczuk
Reproducing gender: Politics, publics and everyday life after socialism, 151-175, 2000
1072000
Biografia jako fakt empiryczny i jako kategoria teoretyczna,[w:] Metoda biograficzna w socjologii, red
A Giza
J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań, 1990
107*1990
Rodzina a system społeczny,[w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody
A Giza-Poleszczuk
Scholar, Warszawa, 2002
98*2002
Mobile living across Europe II: Causes and consequences of job-related spatial mobility in cross-national comparison
NF Schneider, B Collet
Verlag Barbara Budrich, 2010
95*2010
Co nam zostało z tych lat--: społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej
M Marody
Aneks, 1991
751991
Życie jako opowieść: analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy
A Giza
Ossolineum, 1991
75*1991
Migration Networks
A Giza, M Tefelski
In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe - the Case of Poland, 1998
73*1998
Innowacje i społeczeństwo
A Giza-Poleszczuk, R Włoch, P Zadura-Lichota
Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata., 2013
53*2013
Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe
A Giza-Poleszczuk
Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej …, 1991
51*1991
Być kobietą, być mężczyzną–czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce,[w:] Między rynkiem a etatem
M Marody, A Giza-Poleszczuk
Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, 44-74, 2000
49*2000
Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań
A Giza-Poleszczuk, M Góra, J Liwiński, U Sztanderska
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki …, 2008
46*2008
Provincializing Global Feminism: The Polish Case
M Marody, A Giza Poleszczuk
Social Research 70, 499–530, 2003
44*2003
Przemoc w szkole. Raport z badań
A Giza-Poleszczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
Pobrano z: http://www. szkolabezprzemocy. pl/479, badania, 2011
41*2011
(Mis)understanding Social Activism in Poland, in: Civil Society Revisited. Lessons form Poland
E Korolczuk, K Jacobsson
Berghanh Books, 2017
40*2017
Związki partnerskie, małżeństwo i dzieci–kulturowe zróżnicowanie postaw,[w:] Polacy wśród Europejczyków, red. A. Jasińska-Kania, M. Marody
A Giza-Poleszuk
Scholar, Warszawa, 2002
39*2002
Przestrzeń społeczna, w: A
A Giza-Poleszczuk
Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.) Strategie i system. Polacy w …, 2000
39*2000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20