Obserwuj
Agnieszka Szpitter
Agnieszka Szpitter
Profesor zarządzania, Uniwersytet Gdański,
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki
M Czerska, A Szpitter
Wydawnictwo CH Beck, 2010
882010
Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
B Nogalski, A Szpitter, M Jabłoński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
322016
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji
AA Szpitter
Organizacja i Kierowanie, 166-169, 2013
262013
Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową
B Nogalski, A Szpitter
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
192012
Using VUCA matrix for the assessment of project environment risk
A Szpitter, J Sadkowska
Zarządzanie i Finanse 14 (2), 1, 2016
172016
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji-ujęcie fraktalne
A Szpitter
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
172014
Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
B Nogalski, A Szpitter, J Brzóska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
142017
Innowacyjne podejścia do zarządzania projektami
AA Szpitter
Przegląd organizacji, 10-13, 2012
142012
Koncepcje zarządzania-próba klasyfikacji
AA Szpitter
Przegląd Organizacji, 9-12, 2011
112011
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 2.0
G Bełz, S Cyfert, W Czakon, W Dyduch, D Latusek-Jurczak, J Niemczyk, ...
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Obtained from …, 2019
102019
Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku
A Szpitter
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
102011
Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa
B Nogalski, A Szpitter
Difin, 2014
82014
Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red
B Nogalski, A Szpitter
B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012
82012
Zarządzanie wiedzą–wyzwania i realia badawcze. W: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.)
B Nogalski, A Szpitter
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, 292-310, 2010
72010
Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa
B Nogalski, A Szpitter
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 301-309, 2009
72009
Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu
A Szpitter
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
62014
Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych
B Nogalski, A Szpitter, Z Kreft
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 26, 117-131, 2010
62010
Zarządzanie innowacjami [w:] M
A Szpitter
Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo CH Beck …, 2010
52010
Agility versus flexibility? The perception of business model maturity in agricultural machinery sector manufacturing companies
B Nogalski, P Niewiadomski, A Szpitter
Central European Management Journal 28, 2020
42020
Metodyki zarządzania projektami stosowane przez project managerów u operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce: studium empiryczne
A Szpitter
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
42018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20