Agnieszka Szpitter
Agnieszka Szpitter
Profesor zarządzania, Uniwersytet Gdański,
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki
M Czerska, A Szpitter
Wydawnictwo CH Beck, 2010
752010
Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
B Nogalski, A Szpitter, M Jabłoński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
222016
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji
AA Szpitter
Organizacja i Kierowanie, 166-169, 2013
212013
Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową
B Nogalski, A Szpitter
W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, 235, 2012
172012
Innowacyjne podejścia do zarządzania projektami
AA Szpitter
Przegląd organizacji, 10-13, 2012
162012
Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
B Nogalski, A Szpitter, J Brzóska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
122017
Koncepcje zarządzania-próba klasyfikacji
AA Szpitter
Przegląd Organizacji, 9-12, 2011
112011
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji-ujęcie fraktalne
A Szpitter
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
102014
Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu
B Nogalski, A Szpitter
Mikuła B.(red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012
82012
Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa
B Nogalski, A Szpitter
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 301-309, 2009
72009
Using VUCA matrix for the assessment of project environment risk
A Szpitter, J Sadkowska
Zarzadzanie i Finanse 14 (2), 401-413, 2016
62016
Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa
B Nogalski, A Szpitter
Difin, 2014
62014
Zarządzanie wiedzą–wyzwania i realia badawcze; w: S
B Nogalski, A Szpitter
Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu …, 2010
62010
Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych
B Nogalski, A Szpitter, Z Kreft
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 26, 117-131, 2010
62010
Stymulatory i hamulce aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym, w: Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego sektora MSP na jednolitym rynku …
B Nogalski, J Wójcik-Karpacz, J Karpacz, A Szpitter
J. Otto, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007
62007
Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku
AA Szpitter
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 199-207, 2011
52011
Zarządzanie innowacjami [w:] M
A Szpitter
Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo CH Beck …, 2010
52010
Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu
A Szpitter
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
42014
Konkurencyjność małego przedsiębiorstwa handlowego a wiedza w zakresie kompetencji indywidualnych pracowników,[w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red
B Nogalski, A Szpitter, A Wójcik-Karpacz, J Karpacz
T. Listwan, S. Witkowski, Difin, Warszawa, 2008
42008
Świadomość kulturowa jako narzędzie elastyczności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne (Cultural …
B Nogalski, A Szpitter, E Nohrstedt
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 249, 378-389, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20