Obserwuj
Татьяна Польщакова; Tatyana Polshchakova
Татьяна Польщакова; Tatyana Polshchakova
ДУ "Укр.НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"
Zweryfikowany adres z kurort.odessa.net
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией
ТА Золотарева, ТА Беличенко, ВВ Польщакова, АВ Паненко, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 26-29, 2010
102010
Реабилитация детей с заболеваниями щитовидной железы, проживающих в районах, подвергшихся радионуклидному загрязнению
АВ Зубаренко, СА Доценко, ТВ Польщакова
Мед. реабил., курортол., физиотер, 31-35, 1996
51996
Застосування реабілітаційних комплексів для дітей, хворих на неспецифічні рецидивуючі запальні захворювання органів дихання, інфікованих на туберкульоз
ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 17-23, 2011
42011
Обоснование применения минеральных вод в восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией
АВ Паненко, ТА Беличенко, ТВ Польщакова, ЕА Иваницкая
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 8-12, 2010
42010
Перспективи використання підземних мінеральних вод Східного регіону України у реабілітації пацієнтів з остеоартрозами та дорсопатіями
ТВ Польщакова, СГ Гуща, АІ Новікова
Pain medicine 3 (2/1), 38-38, 2018
32018
Substantiation of the use of mineral waters in the rehabilitation treatment of children with oncohematological pathology
AV Panenko, TA Belichenko, TV Polschakova, EA Ivanitskaya
Medichna reabіlіtatsіya, kurortologіya, fіzіoterapіya 2, 8-12, 2010
32010
Деякі особливості перебігу й комплексної відновлювальної терапії дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт
ТІ Федорчук, ІВ Галіна, ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 27-28, 2004
32004
Диференційовані підходи до санаторно-курортної реабілітації дітей із супутніми захворюваннями органів травлення після лікування онкогематологічних захворювань та злоякісних …
ВО Поберська, ТВ Польщакова, ГА Шаповалова, ТС Янченко, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 27-29, 2014
12014
Вплив комплексної санаторно-курортної реабілітації на загальний стан організму та показники фізіологічної адаптації у дітей з онкогематологічними захворюваннями
ТО Біличенко, ТВ Польщакова, АВ Паненко, ОВ Лукаш, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 17-20, 2012
12012
Доцільність ранньої реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями за поліклінічних умов
ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 8-11, 2010
12010
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
БА Насибуллин, СГ Гуща, АЛ Плакида, ТВ Польщакова, ВС Степанова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, 85-87, 2021
2021
Шляхи вирішення проблеми астенізації після перенесеної СОVID-19 інфекції
ВС Волянська, ТВ Польщакова, ЮВ Прокопчук
2021
Сучасні можливості реабілітації військовослужбовців комбатантів (учасників АТО/ООС) з посттравматичним стресовим розладом та соматичною патологією у санаторно-курортних умовах
КД Бабов, ІБ Заболотная, ТВ Польщакова, ГО Дмитрієва, СГ Гуща
2021
Організація реабілітації військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом: аналіз зарубіжних підходів та вітчизняного досвіду
ІБ Заболотна, СГ Гуща, ІК Бабова, ГО Дмитрієва, ТВ Польщакова, ...
2021
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДЕРМАТОЗЕ
БА Насибуллин, СГ Гуща, АЛ Плакида, ТВ Польщакова, НП Олийник, ...
Санкт-Петербургские дерматологические чтения, 74-76, 2020
2020
Експериментальне обгрунтування застосування природного магнієвомісного засобу у корекції проявів серцевої недостатності
БА Насібуллін, СГ Гуща, ТВ Польщакова, ВС Волянська
2019
Оцінка безпечності та ступеня біологічної активності засобу з чорноморської мідії «Биполан Форте»
СГ Гуща, БА Насібуллін, ТВ Польщакова, ХО Коєва, ВС Волянська
2019
К вопросу о возможности применения слабоминерализованной воды с повышенным содержанием органических веществ в реабилитации сопутствующих заболеваний больных аутизмом
БА Насибуллин, НВ Калиниченко, ТВ Польщакова, ВС Волянская, ...
2019
ДИНАМІКА КЛІНІЧНИХ ТА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ СОЛІДНИХ ПУХЛИН ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗАГАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСІВ ІЗ ДОДАТКОВИМ …
ГА Шаповалова, КД Бабов
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó, 158, 2018
2018
Обгрунтування способу санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями
ГА Шаповалова, ТВ Польщакова
Український журнал медицини, біології та спорту, 194-197, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20