Jolanta Kwiatkowska-Malina
Jolanta Kwiatkowska-Malina
Verified email at gik.pw.edu.pl
TitleCited byYear
Long term effects of a brown coal-based amendment on the properties of soil humic acids
J Kwiatkowska, MR Provenzano, N Senesi
Geoderma 148 (2), 200-205, 2008
452008
The effect of organic matter from brown coal on bioavailability of heavy metals in contaminated soils
P Skłodowski, A Maciejewska, J Kwiatkowska
Soil and water pollution Monitoring, protection and remediation, 299-307, 2006
392006
Functions of organic matter in polluted soils: The effect of organic amendments on phytoavailability of heavy metals
J Kwiatkowska-Malina
Applied Soil Ecology 123, 542-545, 2018
282018
Geochemical modelling for predicting the long-term performance of zeolite-PRB to treat lead contaminated groundwater
F Obiri-Nyarko, J Kwiatkowska-Malina, G Malina, T Kasela
Journal of contaminant hydrology 177, 76-84, 2015
192015
Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie
J Kwiatkowska
Inżynieria i Ochrona Środowiska 10 (1), 71-85, 2007
192007
Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009
182009
Effect of organic matter from various sources on yield and quality of plant on soils contaminated with heavy metals
D Leszczyńska, J Kwiatkowska-Malina
Ecological Chemistry and Engineering S 18 (4), 501-507, 2011
152011
The effect of fertilization with brown coal on Haplic Luvisol humic acids
B Debska, A Maciejewska, J Kwiatkowska
Rostlinna Vyroba 48 (2), 33-39, 2002
142002
Pobieranie metali ciężkich przez rośliny w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011
132011
Wpływ rodzajów substancji organicznej na właściwości fizykochemiczne gleby i zawartość węgla organicznego
J Kwiatkowska, A Maciejewska
Roczniki Gleboznawcze 59 (1), 128-133, 2008
122008
Qualitative and quantitative soil organic matter estimation for sustainable soil management
J Kwiatkowska-Malina
Journal of soils and sediments 18 (8), 2801-2812, 2018
112018
The effect of organic amendments on the phytoavailability of heavy metals in polluted soil
J Kwiatkowska
Ecohydrology & Hydrobiology 6 (1-4), 181-186, 2006
112006
Selected physical and chemical properties for evaluating brown coals used for soil reclamation
J Kwiatkowska, Z Sokolowska, A Maciejewska
International agrophysics 20 (2), 121, 2006
112006
Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter
J Kwiatkowska, B Dêbska, A Maciejewska, S Gonet
Roczniki Gleboznawcze (Poland), 2005
112005
Wlasciwosci fizykochemiczne oraz buforowe gleby po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z wegla brunatnego
A Maciejewska, J Kwiatkowska
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 84, 263-267, 2000
102000
The uptake of heavy metals by plants at differentiated soil reaction and content of organic matter
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Environmental Protection and Natural Resources 49, 43-51, 2011
92011
Niektóre właściwości chemiczne gleby oraz jej zdolności buforowe po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego, Zesz
A Maciejewska, J Kwiatkowska
Probl. Post. Nauk Roln 482, 351-357, 2002
92002
Wpływ nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego na plony i zawartość K, Mg, Ca w roślinach
A Maciejewska, J Kwiatkowska
Zesz Probl Post Nauk Roln 480, 281-289, 2001
92001
Fractional composition of humic acids and some physico-chemical properties of soil as a result of addition a brown coal fertilizer
J Kwiatkowska, A Maciejewska
Humic Substances Environment 5, 57-77, 2003
72003
Properties of soil and elemental composition of humic acids after treatment with brown coal and cow manure
J Kwiatkowska-Malina
Polish Journal of Soil Science 44 (1), 43-50, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20