Jolanta Kwiatkowska-Malina
Jolanta Kwiatkowska-Malina
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Functions of organic matter in polluted soils: The effect of organic amendments on phytoavailability of heavy metals
J Kwiatkowska-Malina
Applied Soil Ecology 123, 542-545, 2018
642018
Long term effects of a brown coal-based amendment on the properties of soil humic acids
J Kwiatkowska, MR Provenzano, N Senesi
Geoderma 148 (2), 200-205, 2008
572008
The effect of organic matter from brown coal on bioavailability of heavy metals in contaminated soils
P Skłodowski, A Maciejewska, J Kwiatkowska
Soil and water pollution monitoring, protection and remediation, 299-307, 2006
462006
Restoration of soil quality using biochar and brown coal waste: A review
C Amoah-Antwi, J Kwiatkowska-Malina, SF Thornton, O Fenton, G Malina, ...
Science of the Total Environment 722, 137852, 2020
352020
Qualitative and quantitative soil organic matter estimation for sustainable soil management
J Kwiatkowska-Malina
Journal of soils and sediments 18 (8), 2801-2812, 2018
322018
Effect of organic matter from various sources on yield and quality of plant on soils contaminated with heavy metals
D Leszczyńska, J Kwiatkowska-Malina
Ecological Chemistry and Engineering S 18 (4), 501-507, 2011
252011
Geochemical modelling for predicting the long-term performance of zeolite-PRB to treat lead contaminated groundwater
F Obiri-Nyarko, J Kwiatkowska-Malina, G Malina, T Kasela
Journal of contaminant hydrology 177, 76-84, 2015
232015
Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie
J Kwiatkowska
Inżynieria i Ochrona Środowiska 10 (1), 71-85, 2007
202007
Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009
162009
The effect of fertilization with brown coal on Haplic Luvisol humic acids
B Debska, A Maciejewska, J Kwiatkowska
Rostlinna Vyroba 48 (2), 33-39, 2002
162002
The effect of organic amendments on the phytoavailability of heavy metals in polluted soil
J Kwiatkowska
Ecohydrology & Hydrobiology 6 (1-4), 181-186, 2006
142006
Wpływ rodzajów substancji organicznej na właściwości fizykochemiczne gleby i zawartość węgla organicznego
J Kwiatkowska, A Maciejewska
Roczniki Gleboznawcze 59 (1), 128-133, 2008
132008
Selected physical and chemical properties for evaluating brown coals used for soil reclamation
J Kwiatkowska, Z Sokolowska, A Maciejewska
International agrophysics 20 (2), 2006
132006
Pobieranie metali ciężkich przez rośliny w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011
122011
Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter
J Kwiatkowska, B Debska, A Maciejewska, S Gonet
Roczniki Gleboznawcze (Poland), 2005
122005
Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Soil Science Annual 64 (1), 19, 2013
112013
Wlasciwosci fizykochemiczne oraz buforowe gleby po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z wegla brunatnego
A Maciejewska, J Kwiatkowska
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 84, 263-267, 2000
112000
Geostatistical modelling as an assessment tool of soil pollution based on deposition from atmospheric air
AS Borkowski, J Kwiatkowska-Malina
Geosciences Journal 21 (4), 645-653, 2017
92017
The uptake of heavy metals by plants at differentiated soil reaction and content of organic matter
J Kwiatkowska-Malina, A Maciejewska
Environmental Protection and Natural Resources 49, 43-51, 2011
92011
Niektóre właściwości chemiczne gleby oraz jej zdolności buforowe po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego, Zesz
A Maciejewska, J Kwiatkowska
Probl. Post. Nauk Roln 482, 351-357, 2002
92002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20