Eliza Przezdziecka
Title
Cited by
Cited by
Year
China's innovation challenge: Overcoming the middle-income trap
AY Lewin, M Kenney, JP Murmann
Cambridge University Press, 2016
762016
Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości
E Chilimoniuk-Przezdziecka, A Kuznar
Gospodarka Narodowa 285 (5), 141-156, 2016
112016
Eksport usług biznesowych z Polski
E Chilimoniuk-Przeździecka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 45-56, 2011
112011
Strategic trade policy on oligopolistic markets
E Chilimoniuk
European Trade Study Group, 2004
92004
Offshoring in Business Services Sector Over the Business Cycle: A Case of Growth of the International Cooperation
E Chilimoniuk-Przezdziecka
Folia Oeconomica Stetinensia 10 (1), 7-19, 2011
72011
Polska w globalnych łańcuchach wartości
E Przeździecka
International Business and Global Economy 37 (1), 27-40, 2018
42018
Modelling energy security and international competitiveness: The export perspective
H Nyga-Łukaszewska, E Chilimoniuk-Przeździecka
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (2), 71, 2017
42017
Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej
E Chilimoniuk, E Czarny
Narodowy Bank Polski, 154, 2004
42004
Offshoring we współczesnej gospodarce światowej
E Chilimoniuk-Przeździecka
32018
Międzynarodowe łańcuchy dostaw między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Perspektywa TTIP
E Chilimoniuk-Przeździecka
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski., 101-115, 2016
32016
Czynniki lokalizacji inwestycji offshoringowych w Polsce na przykładzie usług biznesowych
E Chilimoniuk-Przeździecka
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 109-123, 2012
32012
Offshoring we współczesnej gospodarce światowej
E Chilimoniuk-Przeździecka
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 71-88, 2011
32011
The effects of EU–Japan economic partnership agreement for Poland’s economy
E Przeździecka, R Górska, A Kuźnar, J Menkes
Ekonomista 6, 701-733, 2019
22019
Emerging trends in global sourcing of innovation
S Massini, K Crispin-Wagner, E Chilimoniuk-Przezdziecka
China's Innovation Challenge, 496, 2016
22016
Service Offshoring and Location Factors: Evidence from Poland
E Chilimoniuk, MJ Radlo
Eighth Annual Conference, European Trade Study Group Conference–Warsaw, http …, 2008
22008
Czynniki wpływające na handel usługami–kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce
E Chilimoniuk-Przeździecka, A Kuźnar
Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (4), 2018
12018
Globalne przepływy usług badawczo-rozwojowych–przyczyny i kierunki
E Przeździecka
International Business and Global Economy 35 (1), 279-294, 2016
12016
Effects of IP Protection on Export of Knowledge-Intensive Business Services–US and EU Evidence.
A Kuznar, E Przezdziecka
Available at SSRN 2773758, 2015
12015
SCALE EFFECT AND SELECTION EFFECT AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.
E Chilimoniuk-Przeździecka
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 9 (2), 79-94, 2012
1*2012
Przepływy inwestycji zagranicznych między Unią Europejską i Japonią – perspektywa umowy o partnerstwie gospodarczym
E Przezdziecka
Ekonomista, 450, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20