Obserwuj
Ігор Крицький; Igor Krycky; Krycky I.O.; Krytskyi
Ігор Крицький; Igor Krycky; Krycky I.O.; Krytskyi
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
Zweryfikowany adres z tdmu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Сучасні аспекти профілактики і лікування остеопорозу при захворюваннях печінки
ТВ Сухарська, ВВ Шманько, ІO Крицький
Вісник наукових досліджень, 8-10, 2000
212000
Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ГА Крицька
Медична освіта, 2012
82012
Непрямі реваскуляризуючі операції в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок
ІК Венгер, ПВ Гощинський, ІО Крицький
Шпитальна хірургія, 32-36, 2005
72005
Formation of the professional competence of the future doctor at the example of students of the medical faculty in TSMU
IO Krytskyi, PV Hoshchynskyi, TI Krytskyi, IM Horishnyi, OM Mochulska, ...
Ternopil State Medical University, 2018
62018
Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТІ Крицький, ІМ Горішній, ОМ Мочульська, ...
Медична освіта, 44-47, 2018
62018
Perspektyvy ta trudnoshchi efektyvnoho vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii dlia zabezpechennia profesiinoi pidhotovky studentiv-medykiv pry vyvchenni klinichnykh …
HA Krytska, IO Krytskyi, HY Zahriichuk, TI Krytskyi
Medychna osvita 2 (74), 33-36, 2017
62017
ta in.(2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho likaria na prykladi studentiv medychnoho fakultetu TDMU
IO Krytskyi, PV Hoshchynskyi
Medychna osvita 3, 44-47, 0
6
Correlation of hypothyroidism and androgen deficiency in men of different periods of mature age
TI Krytskyi, NV Pasiechko
Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal 14 (1), 35-9, 2018
52018
Pediatric high-energy and other traumatic injury: Cases and reviews
PM Dmytrovych, HP Volodymyrovych, KI Orestovych, DV Georgiyovych
International Journal of Health Sciences 6, 8241-8251, 2022
42022
Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін
ГА Крицька, ІО Крицький, ГЯ Загричук, ТІ Крицький
Медична освіта, 33-36, 2017
42017
Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ВО Чепесюк
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 54-56, 2014
32014
Шляхи підвищення якості навчання іноземних студентів вищого медичного навчального закладу
ІО Крицький
Медична освіта, 19-23, 2019
22019
Prospects and difficulties of the effective innovative technologies use for providing medical students professional training during clinical disciplines study
HA Krytska, IO Krytskyi, HY Zahrychuk, TI Krytskyi
Ternopil State Medical University, 2017
22017
Грыжа Амианда у ребенка: клинический случай
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ВЛ Боднарчук
Хирургия детского возраста, 117-118, 2017
22017
Osteogenic sarcoma-clinical cases in the practice of a children's orthopedist and surgeon
M Protsailo, V Dzhyvak, I Krycky, P Hoshchynskyi, Y Gerasymets
Journal of Education, Health and Sport 13 (3), 394-403, 2023
12023
CLINICAL FEATURES OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA, OSGOOD-SCHLATTER DISEASE AND MULTIPLE CORTICAL DISORDERS IN A CHILD.
MD Protsailo, OY Fedortsiv, VG Dzhyvak, IO Krycky, PV Hoshchynskyi, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 76 (8), 1854-1860, 2023
12023
Вплив гіпотиреозу в чоловіків на андрогенну функцію
TI Krytskyi
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 14 (8), 730-733, 2018
12018
Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ВЛ Боднарчук
Хірургія дитячого віку, 117, 2017
12017
Методи діагностики та лікування хімічних опіків стравоходу при необережному поводженні дітьми з побутовими рідинами
ІО Крицький, ТІ Крицький, МД Процайло
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 39-40, 2015
12015
Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ІМ Горішній
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 38-39, 2015
12015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20