Marta Roczniewska
Marta Roczniewska
Karolinska Institutet & SWPS University of Social Sciences and Humanities
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Who seeks job resources, and who avoids job demands? The link between dark personality traits and job crafting
M Roczniewska, AB Bakker
The Journal of psychology 150 (8), 1026-1045, 2016
232016
Are managers also ‘crafting leaders’? The link between organizational rank, autonomy, and job crafting
MA Roczniewska, M Puchalska-Kamińska
Polish Psychological Bulletin 48 (2), 198-211, 2017
92017
Competence over communion: implicit evaluations of personality traits during goal pursuit
M Roczniewska, A Kolańczyk
Polish Psychological Bulletin 45 (4), 418-425, 2014
92014
Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP)
A Kolańczyk, W Bąk, M Roczniewska
Psychologia Społeczna 2, 203-218, 2013
72013
The role of job satisfaction in the person-organization fit relationship in terms of goal pursuit strategies, and mental health
M Roczniewska, S Retowski
Medycyna Pracy 65 (5), 621-631, 2014
6*2014
Test Elips Jako Narzędzie Badania Skaningu Uwagi Ekstensywnej vs. Intensywnej
M Roczniewska, R Sterczyński, A Popławska, B Szamotulska, ...
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 49 (3), 115-128, 2011
6*2011
How Person-Organization Fit Impacts Employees' Perceptions of Justice and Well-Being
M Roczniewska, S Retowski, ET Higgins
Frontiers in psychology 8, 2318, 2018
52018
Work Regulatory Focus Scale–Polish Adaptation
M Roczniewska, S Retowski, M Osowiecka, M Wrońska, I Słomska
Polish Journal of Applied Psychology 12 (2), 115-136, 2013
52013
Polska adaptacja Skali Przekształcania Pracy [Polish adaptation of the Job Crafting Scale]
M Roczniewska, S Retowski
Manuscript in preparation, 2016
32016
The affective self-regulation of covert and overt reasoning in a promotion vs. prevention mind-set
A Kolańczyk, M Roczniewska
Polish Psychological Bulletin 46 (2), 228-238, 2015
32015
The relationship between perceived leadership styles and organisational constraints: An empirical study in Goleman's typology
M Drzewiecka, M Roczniewska
Revue europeenne de psychologie appliquee 68 (4-5), 161-169, 2018
22018
Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego
M Roczniewska, A Kolańczyk
Psychologia Społeczna 7, 2012
22012
Supplementary materials to" Work meaning in self and world perspective: A new outlook on the WAMI scale “
M Puchalska-Kamińska, A Czerw, M Roczniewska
PsychOpen, 2019
12019
Work Meaning in Self and World Perspective: A New Outlook on the WAMI Scale
M Puchalska-Kamińska, A Czerw, M Roczniewska
Social Psychological Bulletin 14, e30207, 2019
2019
Focusing on goal relevance – is it crucial to artificial grammar learning?
A Popławska-Boruc, R Sterczynski, M Roczniewska
Implicit Learning: 50 Years On, 2019
2019
Promotion or Prevention Messaging?: A Field Study on What Works When You Still Have to Work
MA Roczniewska, ET Higgins
Frontiers in psychology 9, 1990, 2018
2018
In-role and extra-role performance scales by Williams and Anderson: Polish adaptation.
MA Roczniewska
Unpublished manuscript, 2017
2017
Work regulatory focus and job crafting
M Roczniewska
Unpublished manuscript, 2016
2016
Socjologia i psychologia – nauki rywalizujące?
A Malina, M Roczniewska, A Pokorska, A Gołata, A Łubińska, G W
Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz [red.] Dylematy …, 2015
2015
Afektywna samoregulacja myślenia. [Affective selfregulation of thinking]
M Roczniewska
A. Kolańczyk (ed.) Samo się nie myśli. Afekt w procesach poznawczych., 70-105, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20