Arkadiusz Nyzio
Arkadiusz Nyzio
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, WSMiP UJ
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994)
A Nyzio
Wydawnictwo PIT, Kraków 2014, ISBN 978-83-86219-72-8., 2014
82014
Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką
A Nyzio
Kultura Popularna 1 (Wydanie 39), 54-67, 2014
42014
Nyzio A., Instrumenty Demokracji Bezpośredniej na Przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej
A Nyzio
[Instruments of Direct Democracy Based on the Example of the Slovak Republic …, 2013
4*2013
The second revival?
A Nyzio
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2017
22017
Znacząca nieobecność?: katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku
A Nyzio
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
22016
Pandemia koronawirusa a polskie służby specjalne
A Nyzio
Uniwersytet Jagielloński, 2020
12020
Rakowiecka w remoncie: transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993
A Nyzio
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
12020
Straże gminne–problemy, wyzwania i propozycje reform
A Nyzio
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 43-73, 2020
12020
Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej: powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1990
A Nyzio
Grodziski, K. Barczyk (red.), Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego …, 2018
12018
Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996-2001
A Nyzio
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko …, 2015
12015
Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści
A Nyzio
Biblos, 2015
12015
“Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r.,” [Change and continuity in Hungarian foreign policy after 2004]
A Nyzio
Zeszyty Naukowe KSSM UJ 4, 53–78, 2013
1*2013
W słabości siła
A NYZIO
Bilans ewolucji polskich partii politycznych w latach 1989, 2013
12013
Wokół zespolenia służb specjalnych
A Nyzio
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, 2020
2020
Geneza, postanowienia i znaczenie „noweli grudniowej”
A Nyzio
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2020
2020
Inwigilacja w Polsce AD 2018
A Nyzio
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, 2019
2019
Służba kontrterrorystyczna Policji
A Nyzio
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, 2019
2019
The Internal Security of Poland in 2018–Key Changes and Events
A Nyzio
Księgarnia Akademicka, 2019
2019
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
E Antipow, K Blecharczyk, M Klemenski, A Nyzio, K Olszowska, K Popek, ...
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki …, 2018
2018
Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny
A Nyzio, U Jagielloński
Krakowska Oficyna Naukowa" Tekst", 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20