Obserwuj
Arkadiusz Nyzio
Arkadiusz Nyzio
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, WSMiP UJ
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rządzić znaczy służyć Historia Unii Demokratycznej (1991–1994)
A Nyzio
Wydawnictwo PIT, Kraków 2014, ISBN 978-83-86219-72-8., 2014
102014
The Second Revival The Visegrád Group and the European Migrant Crisis in 2015-2017
NAN 2017
Politeja 14 (50), 47-98, 0
9*
Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką
Nyzio
„Kultura Popularna” 2014, nr 1 (39) 1 (Wydanie 39), 54-67, 2014
52014
W słabości siła Bilans ewolucji polskich partii politycznych w latach 1989-2013
A NYZIO
Poliarchia, 199-232, 2014
5*2014
9Nyzio A., Instrumenty Demokracji Bezpośredniej na Przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej(Instruments of Direct Democracy Based on the Example of the Slovak …
N A.
Nyzio A., Instrumenty Demokracji Bezpośredniej na Przykładzie Republiki …, 2013
4*2013
Nyzio A., Wokół „ustawy inwigilacyjnej”: geneza, przepisy i konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw …
N A.
Geneza, przepisy i konsekwencje Ustawy z dnia 15 2018 (Nyzio A., Wokół …, 2018
3*2018
Rakowiecka w remoncie: transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993
A Nyzio
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
22020
Znacząca nieobecność?: katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku
A Nyzio
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
22016
Inwigilacja w Polsce A.D. 2020
A Nyzio
https://zbn.inp.uj.edu.pl/documents/92718966/141790378/Komentarz83-Ny-zio …, 2021
12021
Pandemia koronawirusa a polskie służby specjalne
A Nyzio
Uniwersytet Jagielloński, 2020
12020
Straże gminne–problemy, wyzwania i propozycje reform
A Nyzio
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 43-73, 2020
12020
Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej–powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-19901
A Nyzio
Grodziski, K. Barczyk (red.), Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego …, 2018
12018
Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996-2001
A Nyzio
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko …, 2015
12015
Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści
A Nyzio
Biblos, 2015
12015
Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r.
Nyzio
Zeszyty Naukowe KSSM UJ 4, 53–78, 2013
1*2013
Na straży demokracji
A Nyzio
Publicystyka „Gazety Wyborczej” wobec autorytaryzmu, Publicystyka „Gazety …, 2013
12013
Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy
A Nyzio
Politeja 19 (1 (76)), 2022
2022
Czy Polska potrzebuje szóstej służby specjalnej? O pomyśle utworzenia Agencji Cyberbezpieczeństwa
A Nyzio
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ, 2022
2022
Mity o skrzydlatym koniu. Wokół debaty o Pegasusie i kontroli operacyjnej
A Nyzio
KBN UJ, 2022
2022
Na peryferiach debaty. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w kampanii wyborczej 2019 roku
A Nyzio
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20