Łukasz Sułkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Epistemologia w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
3112005
Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń
Ł Sułkowski, A Marjański
Warszawa: Poltext, 2009
2982009
Kulturowa zmienność organizacji
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
2512002
Epistemologia i metodologia zarządzania
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
2462012
Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym
Ł Sułkowski
Toruń: TNOiK" Dom Organizatora", 2004
133*2004
Kulturowe procesy zarządzania
Ł Sułkowski
Difin, 2012
1322012
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Ł Sułkowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6, 9-25, 2008
912008
Kultura akademicka: koniec utopii?
Ł Sułkowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
782016
Covid-19 pandemic; recession, virtual revolution leading to de-globalization?
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 12 (1), 1-11, 2020
712020
Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Ł Sułkowski
Toruń, 2002
70*2002
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Ł Sułkowski
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2005
692005
Kultura akademicka
Ł Sułkowski
Koniec utopii, 2016
542016
Paradygmaty nauk o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly 12 (2), 2013
442013
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ł Sułkowski, J Sokołowski
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001
412001
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina
Ł Sułkowski
PWE, 2010
402010
The problems of epistemology of corporate culture
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 1 (1), 5-20, 2009
402009
Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Organizacja i kierowanie, 3-14, 2004
402004
Inspiracje metodyką neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
362010
Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 10 (8), 2599, 2018
342018
Two paradigms in management epistemology
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 2 (1), 109-119, 2010
322010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20