Obserwuj
Łukasz Sułkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń
Ł Sułkowski, A Marjański
Warszawa: Poltext, 2009
3372009
Epistemologia w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
3282005
Kulturowa zmienność organizacji
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
2862002
Epistemologia i metodologia zarządzania
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
2842012
Covid-19 pandemic; recession, virtual revolution leading to de-globalization?
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 12 (1), 1-11, 2020
2122020
Kulturowe procesy zarządzania
Ł Sułkowski
Difin, 2012
1482012
Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym
Ł Sułkowski
Toruń: TNOiK" Dom Organizatora", 2004
145*2004
Impact of COVID-19 pandemic on organization of religious behaviour in different Christian denominations in Poland
L Sulkowski, G Ignatowski
Religions 11 (5), 254, 2020
1132020
E‐learning? Never again! On the unintended consequences of COVID‐19 forced e‐learning on academic teacher motivational job characteristics
K Kulikowski, S Przytuła, Ł Sułkowski
Higher Education Quarterly 76 (1), 174-189, 2022
1092022
Kultura akademicka: koniec utopii?
Ł Sułkowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
1042016
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Ł Sułkowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi 6, 9-25, 2008
992008
Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 10 (8), 2599, 2018
772018
Kultura akademicka
Ł Sułkowski
Koniec utopii, 2016
742016
Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Ł Sułkowski
Toruń, 2002
74*2002
The motivation of academics in remote teaching during the Covid-19 pandemic in polish universities—Opening the debate on a new equilibrium in e-learning
K Kulikowski, S Przytuła, Ł Sułkowski
Sustainability 13 (5), 2752, 2021
732021
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Ł Sułkowski
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2005
732005
Paradygmaty nauk o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly 12 (2), 2013
632013
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ł Sułkowski, J Sokołowski
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001
512001
The problems of epistemology of corporate culture
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 1 (1), 2009
482009
Inspiracje metodyką neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
452010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20