Obserwuj
Łukasz Sułkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń
Ł Sułkowski, A Marjański
Warszawa: Poltext, 2009
3222009
Epistemologia w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
3152005
Epistemologia i metodologia zarządzania
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
2682012
Kulturowa zmienność organizacji
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
2682002
Covid-19 pandemic; recession, virtual revolution leading to de-globalization?
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 12 (1), 1-11, 2020
1722020
Kulturowe procesy zarządzania
Ł Sułkowski
Difin, 2012
1432012
Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym
Ł Sułkowski
Toruń: TNOiK" Dom Organizatora", 2004
138*2004
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Ł Sułkowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi 6, 9-25, 2008
982008
Kultura akademicka: koniec utopii?
Ł Sułkowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
962016
Impact of COVID-19 pandemic on organization of religious behaviour in different Christian denominations in Poland
L Sulkowski, G Ignatowski
Religions 11 (5), 254, 2020
802020
Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Ł Sułkowski
Toruń, 2002
76*2002
Kultura akademicka
Ł Sułkowski
Koniec utopii, 2016
712016
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Ł Sułkowski
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2005
712005
Paradygmaty nauk o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly 12 (2), 2013
562013
Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 10 (8), 2599, 2018
532018
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ł Sułkowski, J Sokołowski
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001
462001
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina
Ł Sułkowski
PWE, 2010
442010
The problems of epistemology of corporate culture
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 1 (1), 5-20, 2009
442009
E‐learning? Never again! On the unintended consequences of COVID‐19 forced e‐learning on academic teacher motivational job characteristics
K Kulikowski, S Przytuła, Ł Sułkowski
Higher Education Quarterly 76 (1), 174-189, 2022
422022
Two paradigms in management epistemology
Ł Sułkowski
Journal of intercultural management 2 (1), 109-119, 2010
422010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20