Łukasz Sułkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Epistemologia w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
2942005
Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń
Ł Sułkowski, A Marjański
Warszawa: Poltext, 2009
2802009
Kulturowa zmienność organizacji
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
2382002
Epistemologia i metodologia zarządzania
Ł Sułkowski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
2262012
Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym
Ł Sułkowski
TNOiK" Dom Organizatora", 2004
131*2004
Kulturowe procesy zarządzania
Ł Sułkowski
Difin, 2012
1182012
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Ł Sułkowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6, 9-25, 2008
802008
Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Ł Sułkowski
Toruń, 2002
67*2002
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Ł Sułkowski
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2005
662005
Kultura akademicka: koniec utopii?
Ł Sułkowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
582016
Kultura akademicka
Ł Sułkowski
Koniec utopii, 2016
422016
Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Organizacja i kierowanie, 3-14, 2004
402004
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ł Sułkowski, J Sokołowski
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001
392001
Paradygmaty nauk o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly 12 (2), 2013
382013
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina
Ł Sułkowski
PWE, 2010
382010
The problems of epistemology of corporate culture
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 1 (1), 5-20, 2009
382009
Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?
Ł Sułkowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 9-20, 2002
322002
Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu [w:] J
Ł Sułkowski
Otto, Ł. Sułkowski (red), Metody zarządzania marketingowego, Diffin, Warszawa, 2014
312014
Two paradigms in management epistemology
Ł Sułkowski
Journal of intercultural management 2 (1), 109-119, 2010
292010
Inspiracje metodyką neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
282010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20