Łukasz Sułkowski
TytułCytowane przezRok
Epistemologia w naukach o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
2612005
Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń
Ł Sułkowski, AJ Marjański
Poltext, 2009
2322009
Kulturowa zmienność organizacji
Ł Sułkowski
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
2092002
Epistemologia i metodologia zarządzania
Ł Sułkowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
1832012
Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym
Ł Sułkowski
TNOiK" Dom Organizatora", 2004
110*2004
Kulturowe procesy zarządzania
Ł Sułkowski
Difin, 2012
1032012
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Ł Sułkowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6, 9-25, 2008
632008
Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Ł Sułkowski
TNOiK-Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2002
55*2002
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Ł Sułkowski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2005
512005
Kultura akademicka: koniec utopii?
Ł Sułkowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
412016
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina
Ł Sułkowski
PWE, 2010
362010
Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu
Ł Sułkowski
Organizacja i kierowanie, 3-14, 2004
352004
Paradygmaty nauk o zarządzaniu
Ł Sułkowski
International Journal of Contemporary Management 2013 (Numer 12 (2)), 2013
342013
The problems of epistemology of corporate culture
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 1 (1), 5-20, 2009
322009
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ł Sułkowski, J Sokołowski
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001
322001
Kultura akademicka
Ł Sułkowski
Koniec utopii, 2016
302016
Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?
Ł Sułkowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 9-20, 2002
302002
Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu [w:] J
Ł Sułkowski
Otto, Ł. Sułkowski (red), Metody zarządzania marketingowego, Diffin, Warszawa, 2014
252014
Two paradigms in management epistemology
Ł Sułkowski
Journal of Intercultural Management 2 (1), 109-119, 2010
232010
Interpretative Approach in Management Sciences
Ł Sułkowski
Argumenta Oeconomica, 127-149, 2009
232009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20