Piotr Michoń
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomia szczęścia
P Michoń
Dom Wydawniczy Harasimowicz, 2010
362010
Familisation and defamilisation policy in 22 European countries.
P Michoń
Poznan University of Economics Review 8 (1), 2008
352008
Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej
P Michoń
Wydawnictwo AE, 2008
282008
Transfery międzypokoleniowe w rodzinie
P Michoń
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012
172012
Poland country note
P Michoń, IE Kotowska, A Kurowska
10th International review of leave policies and research, 234-241, 2014
82014
Płeć w modelach polityki społecznej
P Michoń
Problemy Polityki Społecznej 7, 75-87, 2004
82004
Understanding the subjective consequences of early job insecurity in Europe
D Buttler, P Michoń, S Ayllon, C Zuccotti
NEGOTIATE Working Paper, 2016
72016
Explaining consequences of employment insecurity: The dynamics of scarring in the United Kingdom, Poland and Norway
DS Abebe, M Bussi, D Buttler, C Hyggen, C Imdorf, P Michoń, J O’Reilly, ...
NEGOTIATE HiOA, 2016
72016
Zatrzymana rewolucja? Zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych–międzynarodowe badania porównawcze
P Michoń
Polityka Społeczna 2 (42), 27-33, 2015
72015
Niepłatna praca matek z perspektywy ekonomicznej. Konsekwencje dla polityki państwa
P Michoń
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 143-154, 2006
72006
„Bleib zu Hause, Liebling “—Mütter, Arbeitsmärkte und staatliche Politik in Polen und den baltischen Ländern
P Michoń
Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel-und Osteuropa, 163-191, 2009
62009
The Baltic miracle? The economic crisis and its consequences for young people in the labor market of the Baltic states, 2007–2017
P Michoń
Journal of Baltic Studies 50 (1), 7-20, 2019
52019
Poland country note
A Kurowska, P Michoń, B Godlewska-Bujok
International review of leave policies and research, 323-331, 2018
52018
Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries
P Michoń
Community, Work & Family 18 (2), 182-197, 2015
52015
Otyłość i nadwaga a jakość życia Polaków
P Michoń
Studia Ekonomiczne 179, 51-62, 2014
52014
Trzy światy
P Michoń, M Ławrynowicz
Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, 2009
52009
Economics and the Debate on Care in Social Policy. What can Economists Learn from Mothers Caring for Their Children?
P Michoń
Zeszyty Studiów Doktoranckich/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział …, 2005
52005
Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce
P Michoń
Polityka Społeczna 44 (8 (521)), 2017
42017
Work-life Balance Policy in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia 1989-2009: Twenty Years of Transformation
P Michoń
Dom Wydawniczy Harasimowicz, 2010
42010
“Stay at home, dear”–mothers, labour markets and state policy in Poland and the Baltic States
P Michoń
Welfare states and gender in Central and Eastern Europe, 151, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20