Obserwuj
Monika Wojdyło
Monika Wojdyło
Nicolaus Copernicus University (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce
Z Wiśniewski, K Zawadzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 57-69, 2011
352011
Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu
M Wojdyło-Preisner
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
352009
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce
A Bronk, Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Diagnoza i metody zapobiegania. Wydawca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich …, 2014
102014
Koncepcje profilowania bezrobotnych
M Wojdyło-Preisner
Polityka Społeczna 40 (3 (468) O skuteczną politykę rynku pracy), 11-15, 2013
92013
Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce
M Wojdyło‑Preisner, K Zawadzki
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 35 (1), 55-73, 2015
82015
Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem
Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku …, 2014
82014
Determinanty podejmowania aktywności zawodowej i pracy przez osoby niepełnosprawne
M Wojdyło-Preisner, K Zawadzki
Polityka Społeczna 7, 29-34, 2015
62015
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych
A Bronk, Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner, ( red.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
6*2014
Zatrudnienie subwencjonowane, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red
M Wojdyło-Preisner
Aktywna polityka rynku pracy, 2010
52010
Zarys koncepcji metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy
M Wojdyło-Preisner
Wiśniewski, Z.; Wojdyło-Preisner, M. (red.), Diagnozowanie stopnia …, 2014
4*2014
Współczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnych rynkach pracy [w:] Z
M Wojdyło-Preisner
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, 2008
42008
Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce: perspektywa lokalna
M Maksim, M Wojdyło-Preisner
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 278 (4), 117-136, 2015
32015
Profilowanie bezrobotnych w Polsce i Niemczech
Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Polityka Społeczna 42, 22-27, 2015
32015
Specificity of long-term unemployment risk among creative economy workers
M Wojdyło-Preisner, K Zawadzki
Comparative Economic Research 18, 37-58, 2015
32015
Zarys koncepcji badań terenowych
E Dolny, M Wojdyło-Preisner
Bronk, A.; Wiśniewski, Z.; Wojdyło-Preisner, M. (red.), Ryzyko długotrwałego …, 2014
3*2014
Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy
Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner, ( red.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
32014
Zatrudnienie subwencjonowane
M Wojdylo-Preisner, K Zawadzki
Wiśniewski, Z.; Zawadzki, K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w …, 2010
32010
Coaching rozwojowy jako proces oddziaływania na elastyczność zawodową pracujących
M Wojdyło, K Zawadzki
Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, 95-107, 2019
22019
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka
M Maksim, Z Wiśniewski, M Wojdyło
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
22018
Zarządzanie różnorodnością w dobie niedoboru rodzimych pracowników
M Wojdyło-Preisner, K Zawadzki
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (z. 2, cz. 2), 105-115, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20