Jan Acedański
Jan Acedański
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Lojalność pracownicza: od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management)
A Lipka, A Winnicka-Wejs, J Acedański
Difin, 2012
442012
The effect of corporate board attributes on bank stability
R Karkowska, J Acedański
Portuguese Economic Journal, 1-39, 2019
92019
Youth unemployment and welfare gains from eliminating business cycles—The case of Poland
J Acedański
Economic Modelling 57, 248-262, 2016
92016
Heterogeneous expectations and the distribution of wealth
J Acedański
Journal of Macroeconomics 53, 162-175, 2017
82017
Dispersion of inflation expectations in the European Union during the global financial crisis
J Acedański, J Włodarczyk
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (4), 737-749, 2016
72016
Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP
J Acedański, J Pietrucha
Applied Economics 51 (31), 3389-3400, 2019
62019
Financial depth and post-2008 change of GDP
J Pietrucha, J Acedański
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (3), 469 …, 2017
62017
Różnice między-i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji–metody diagnozy (Intergenerational and Outside Differences in Loyalty: Methods of Diagnosis)
A Lipka, A Winnicka–Wejs, J Acedańsk
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 9-23, 2015
52015
Forecasting industrial production in Poland–A comparison of different methods
J Acedański
Ekonometria, 40-51, 2013
52013
Ceny aktywów giełdowych a wielkości makroekonomiczne w dynamiczno-stochastycznych modelach równowagi ogólnej, praca doktorska
J Acedański
UE Katowice, 2010
52010
Demographics and real interest rates in euro area countries
J Acedański, J Włodarczyk
mimeo, 2018
22018
Racjonalne oczekiwania a adaptacyjne uczenie się w modelach DSGE z niejednorodnymi podmiotami
J Acedański
Studia Ekonomiczne 242, 9-23, 2015
22015
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
J Acedański
Studia Ekonomiczne 124, 193-216, 2013
22013
Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
A Orwat-Acedańska, J Acedański
Studia Ekonomiczne, 121-136, 2013
22013
Stock and bond prices in a DSGE model for Poland
J Acedański
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 137-149, 2010
22010
Ceny akcji w wybranych modelach DSGE z sektorem produkcji
J Acedański
Studia Ekonomiczne/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 9-36, 2009
22009
Metody szacowania kosztów wahań koniunkturalnych
J Acedański
Studia Ekonomiczne/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 9-27, 2007
22007
Demographics, retirement age, and real interest rates in Poland
J Acedański, J Włodarczyk
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 355-385, 2018
12018
Overlapping Generation Models with Heterogeneous Agents and Aggregate Uncertainty in Macroeconomic Modelling
J Acedański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 941 (05), 79-96, 2015
12015
Dokładność wybranych metod prognozowania wynagrodzeń i liczby pracujących w Polsce
J Acedański, J Bernais, A Mastalerz-Kodzis
Bank i Kredyt 45 (2), 163-196, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20