Marek Szczepaniec
Marek Szczepaniec
Uniwersytet Gdański
Verified email at qualifact.pl
TitleCited byYear
Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych
M Szczepaniec
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004
192004
Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach
M Szczepaniec
Gospodarka Narodowa 206 (3), 59-70, 2006
112006
Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach
M Szczepaniec
Gospodarka Narodowa 206 (3), 59-70, 2006
112006
Sprzeda krzyowa (cross-selling) produktów bankowych
M Szczepaniec
Bank i Kredyt”, marzec, 2003
102003
Makroekonomia: przewodnik
M Szczepaniec
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
92014
Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych
M Szczepaniec
Bank i kredyt, 44-54, 2007
92007
Informacje rynkowe a sukces ekonomiczny firmy
M Szczepaniec
Marketing i Rynek 7 (02), 22-26, 2000
82000
Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce
T Czuba, M Szczepaniec, T Jurkiewicz
International Business and Global Economy 31, 194-211, 2012
62012
Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach
M Szczepaniec, T Jurkiewicz
Gospodarka Narodowa 236 (11-12), 25-44, 2009
62009
Lojalnosc klientow bankow w swietle badan empirycznych
M Szczepaniec
Marketing i Rynek 10 (01), 25-30, 2003
62003
Proces wyboru banku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw
M Szczepaniec
Marketing i Rynek, 33-38, 2005
32005
Oddziaływanie bodźców w zakresie zwiększenia dostępu do kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw-analiza wybranych badań
M Szczepaniec
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
12010
Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach
M Szczepaniec, T Jurkiewicz
Polityka Społeczna 36 (8 (425)), 2009
12009
Firm size and the use of banking services
M Szczepaniec
Bank i Kredyt, 44-54, 2007
12007
Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce
M Szczepaniec, T Czuba, T Jurkiewicz
International Business and Global Economy 2018 (Tom 37), 458-475, 2018
2018
Odbudowa demokracji i tworzenie szans dla społecznie odpowiedzialnego biznesu Wolnej Polski. Marzenie o wolnej i społecznie odpowiedzialnej Polsce 1989
M Szczepaniec
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2018
2018
Oddziaływanie sektora bankowego oraz sektora publicznego na finansowanie działalności przez MSP w Polsce oraz wybranych krajach strefy euro
M Szczepaniec
Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2016
2016
The impact of behavioral interventions on the effectiveness of SME development policy
P Kulawczuk, A Poszewiecki, W Bizon, M Szczepaniec, J Zaucha, ...
University of Gdansk. Department of Macroeconomics, 2016
2016
Ocena skuteczności inżynierii behawioralnej w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie wyników. Rekomendacje
P Kulawczuk, A Poszewiecki, W Bizon, M Szczepaniec, J Zaucha, ...
Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2016
2016
5. Awersja do strat przy korzystaniu z linii kredytowych
M Szczepaniec
Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i œrednich …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20