Obserwuj
Ph.D. Arkadiusz Jan Derkacz
Ph.D. Arkadiusz Jan Derkacz
Calisia University, Warsaw Management University, National Bank of Poland
Zweryfikowany adres z akademiakaliska.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Fiscal, investment and export multipliers and the COVID-19 pandemic slowdowns uncertainty factor in the first half of 2020
AJ Derkacz
Risks 8 (4), 122, 2020
62020
W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych
AJ Derkacz
Wydawnictwo MyBook, Szczecin, 2018
62018
Savings and investment decisions in the polish energy sector
AJ Derkacz, A Dudziak
Sustainability 13 (2), 553, 2021
42021
Autonomous expenditure multipliers and gross value added
AJ Derkacz
Journal of Risk and Financial Management 13 (9), 213, 2020
32020
General Concept of Business Process Measures in the Circular Economy
AJ Derkacz, A Dudziak, M Stoma
Sustainability 13 (22), 12675, 2021
12021
Pierwotne źródła ożywiania gospodarki po spowolnieniu epidemiologicznym
AJ Derkacz
Biuletyn PTE 89, 2020
12020
Neoinstytucjonalna koncepcja mierników procesów biznesowych
A Derkacz, W Bołkunow
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 155-177, 2019
12019
Ogólna koncepcja neoinstytucjonalnej polityki gospodarczej w koherentnej sferze przyczynowej
AJ Derkacz
INE PAN, 2018
12018
Prolegomena do analizy rynku biogazowni rolniczych w Polsce
A Derkacz
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 128-137, 2011
12011
Privatesourcing, czyli partnerstwo publiczno-prywatne jako forma globalnego sourcingu
W Bołkunow, A Derkacz
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 9, 2009
12009
Decomposition of factors of changes in profitability of non-financial service enterprises in Poland
AJ Derkacz
International Journal of Contemporary Management 57 (3), 17-38, 2021
2021
Autonomous expenditure multipliers as safety buffers during the COVID-19 pandemic–a comparison between Poland and Germany
AJ Derkacz
Forum Scientiae Oeconomia 9 (3), 23-42, 2021
2021
Szacunki mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego w gospodarce Polski w latach 2005–2020
AJ Derkacz
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (1), 277-292, 2021
2021
Institutional determinism of the execution of transactions within the company
AJ Derkacz
Journal of Management and Financial Sciences, 21-41, 2020
2020
From Emerging to Developed Market: The Neoinstitutional Approach Based on the Case of Poland
AJ Derkacz
International Journal of Contemporary Management 19 (2), 37-70, 2020
2020
Społeczno-gospodarcza aktywność człowieka kontraktującego w ujęciu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
SS Arkadiusz J. Derkacz
2020
Tempo wzrostu gospodarczego a instytucje gospodarki rynkowej
AJ Derkacz
Prace Naukowe UE we Wrocławiu 64, 2020
2020
Capital Intensity of Investment and GDP Dynamics
AJ Derkacz
WPS SSRN, 2020
2020
What are the causes of different ways of organizing and executing transactions within the company boundaries?
AJ Derkacz
DOI: 10.13140/RG.2.2.16596.76169, 2019
2019
General concept of neo-institutional measurements of business processes
AJ Derkacz
Journal of Intercultural Management 11 (4), 28-80, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20