Obserwuj
Anna Adamik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Preparedness of companies for digital transformation and creating a competitive advantage in the age of Industry 4.0
A Adamik, M Nowicki
Proceedings of the International Conference on Business Excellence 12 (1), 10-24, 2018
482018
Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation
A Adamik
Technical University of Lodz Press, 2008
38*2008
Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
A Adamik
C.H. Beck, 2011
352011
Pathologies and paradoxes of co-creation: A contribution to the discussion about corporate social responsibility in building a competitive advantage in the age of Industry 4.0
A Adamik, M Nowicki
Sustainability 11 (18), 4954, 2019
332019
Organizacja i jej miejsce w otoczeniu
A Adamik, M Matejun
Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), 41-84, 2012
332012
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu
A Adamik
Difin, 2012
282012
Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP
A Adamik
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe/Politechnika Łódzka, 1--423, 2015
262015
Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne
AI Adamik, GABDWG Boguta
Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2021
232021
Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies' competitive advantages.
A Adamik, M Nowicki, K Szymańska
Management & Marketing 13 (2), 2018
232018
The mechanism of building competitiveness through strategic partnering
A Adamik
Management 20 (1), 292, 2016
212016
Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce
A Adamik
Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich …, 2011
18*2011
Smart organizations as a source of competitiveness and sustainable development in the age of industry 4.0: Integration of micro and macro perspective
A Adamik, D Sikora-Fernandez
Energies 14 (6), 1572, 2021
172021
Creating a competitive advantage in the age of industry 4.0
A Adamik
Problemy Zarządzania, 13-31, 2019
172019
Podejmowanie decyzji
A Adamik, M Nowicki
Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Zakrzewska-Bielawska A. (red …, 2012
17*2012
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
A Adamik, M Nowicki
Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, 492-534, 2012
15*2012
Barriers of creating competitive advantage in the age of industry 4.0: conclusions from international experience
A Adamik, M Nowicki
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2020
122020
Organizacja i jej miejsce w otoczeniu,[w:] Zakrzewska-Bielawska A.(red.), Podstawy zarządzania
A Adamik, M Matejun
Teoria i, 2012
122012
Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
A Adamik, M Nowicki
M. Matejun (red.) Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach …, 2012
122012
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
A Adamik
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 6 (1998), 1998
121998
The technological entrepreneurship capacity and partnering as elements of an open culture of small and medium-sized enterprises: Case study of Poland
A Adamik, K Szymańska
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 1, 103-114, 2016
112016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20