Agnieszka Dąbska
Agnieszka Dąbska
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Numerical model verification on the basis of the measurements and investigation carried out during the objects realization
M Barański, A Dąbska, P Popielski, T Szczepański
Proceedings of the International Geotechnical Conference:“Development of …, 2008
72008
Podstawy geotechniki
A Dąbska, A Gołębiewska
Zadania według Eurokodu 7, 2012
52012
Analiza granicznych odkształceń konstrukcji i przemieszczeń fundamentów według PN-EN 1997-1: 2008 w świetle innych norm
P Popielski, A Dąbska
Inżynieria i Budownictwo 68, 33-38, 2012
42012
Badania osadów z dekarbonizacji wody w aspekcie ich przdatności do uszczelniania składowisk odpadów
A Dąbska
Faculty of Environmental Engineering, 2007
42007
Hydraulic conductivity of compacted lime-softening sludge used as landfill liners
A Dąbska
Water, Air, & Soil Pollution 230 (12), 1-16, 2019
32019
„Numerical model of suffusion”, w: Izvestia Vsesouznogo Naucno-Issledovatel’skogo Instituta Gidrotehniki Imenii BE Vedeneeva
P Paweł, A Dąbska
Energia 271, 23-33, 2014
32014
Wpływ energii zagęszczania na zagęszczenie gruntów i parametry zagęszczalności
A Dąbska, S Pisarczyk
Inżynieria i Budownictwo 67, 21-23, 2011
32011
Podstawy geotechniki: zadania według Eurokodu 7
A Dąbska, A Gołębiewska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019
22019
Deformacje filtracyjne gruntów-klasyfikacja
A Dąbska, P Popielski
Gospodarka Wodna, 2019
22019
Harmonisation of terminology and definitions on soil deformation due to seepage
J Říha, Z Alhasan, L Petrula, P Popielski, A Dąbska, JJ Fry, SV Solski, ...
European Working Group on Internal Erosion, 347-366, 2018
22018
Karpackie osuwiska fliszowe i metody ich stabilizacji
A Dąbska, S Pisarczyk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 2013
22013
Wyznaczenie parametrów zagęszczalności na podstawie innych parametrów geotechnicznych
A Dąbska, S Pisarczyk
Inżynieria Morska i Geotechnika, 320-324, 2012
22012
Mikrodeformacje filtracyjne gruntów
A Dąbska
Gospodarka Wodna, 2019
12019
Wyznaczenie parametrów geotechnicznych stosowanych do określania jakości zagęszczenia nasypów z gruntów niespoistych
A Dabska, S Pisarczyk
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 15 (3), 2016
12016
Analiza oddziaływania posadowień nowych konstrukcji na istniejące obiekty podziemne
A Dąbska, P Popielski, AD Fadeev, EV Gorodnova
Górnictwo i Geoinżynieria 34, 183-192, 2010
12010
Podstawowe właściwości geotechniczne osadów z dekarbonizacji wody
A Dąbska
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, 25-36, 2006
12006
Wybrane aspekty oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dostosowanych do stałego piętrzenia wody
P Popielski, A Kasprzak, B Bednarz, A Dąbska, G Puchalska, P Śliwiński
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 2020
2020
Monitoring środowiska wodnego i badania modelowe realizowane w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra
A Dąbska, P Popielski
Gospodarka Wodna, 2020
2020
Interdyscyplinarna metodyka określania warunków posadowienia przy podejrzeniu wystąpienia zjawisk sufozyjnych w podłożu
P Popielski, S Pisarczyk, ŁD Kaczmarek, R Mieszkowski, A Dąbska
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 2018
2018
Klassifikacia filtracionnyh deformacii gruntov
A Dąbska, P Popielski, S Solsky
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20