Obserwuj
Piotr Guzewski
Piotr Guzewski
doktor nauk prawnych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
Zweryfikowany adres z cnbop.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk
D Wróblewski, G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
432015
Czerwona księga pożarów
P Guzewski, B Sygit, D Falecki, D Bodalski, M Grabarczyk, M Strzyżewska, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
222014
Ubrania ochrony przeciwchemicznej
P Guzewski, R Pawłowski, J Ranecki
Szkoła Aspirantów Państ. Straży Pożarnej, 1997
81997
Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych
P Guzewski, M Rosak
Wydawnictwo Instytutu Badawczego. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne …, 2011
52011
Badanie przyczyn powstawania pożarów - zbiór referatów z III Międzynarodowej Konferencji
P Guzewski, V Buikis, P Cox, C D'Angelo, F Vorraro, A Koniuch, ...
Badanie przyczyn powstawania pożarów 1 (1), 347, 2007
5*2007
Badanie przyczyn powstawania pożarów - zbiór referatów z II Międzynarodowej Konferencji
P Guzewski, W Baranowicz, D Brzezińska, R Borusiewicz, J Zięba-Palus, ...
Badanie przyczyn powstawania pożarów 1 (1), 290, 2005
5*2005
Badanie przyczyn powstawania pożarów - Zbiór referatów z I Międzynarodowej Konferencji
P Guzewski, W Baranowicz, L Beda, R Borusiewicz, J Zięba-Palus, P Cox, ...
Badanie przyczyn powstawania pożarów 1 (1), 283, 2003
5*2003
Auto na gaz
P Guzowski, R Pawłowski
Instalacje zasilania samochodów ciekłym gazem, Taktyka działań ratowniczych …, 1994
51994
Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Analiza statystyczna przypuszczalnych przyczyn pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju i miasta
R Mazur, P Guzewski
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 47--59, 2014
42014
Ubiory ochronne
P Guzewski
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2004
42004
Zarządzanie ryzykiem: przegląd wybranych metodyk
G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, P Guzewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
12015
Assessment of Safety Levels in the Context of 2000-2012 Statistics. A Statistical Analysis of Residential Building Fires Causes at the National and City Level
R Mazur, P Guzewski
Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza 35, 47-59, 2014
12014
Czerwona Księga Pożarów: Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 1
P Guzewski, D Małozięć
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2016
2016
Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 2
D Wróblewski, P Guzewski, D Małozięć
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2016
2016
Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego
T Sawicki, B Sygit, P Guzewski
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 1, 123, 2013
2013
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla Strażaków Ratowników OSP
K Bocian, R Czarnecki, J Gawroński, M Gloger, A Gontarz, P Guzewski, ...
Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa …, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16