Obserwuj
Aneta Klementowska
Aneta Klementowska
Zweryfikowany adres z iibnp.uz.zgora.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rynek pracy a zmiany pokoleniowe:(stan i prognozy)
A Klementowska, E Flaszyńska
Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2018
132018
Od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika”–zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, 2018
62018
Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze Ĺ› rodowiskowym:(studium przypadku)
A Klementowska
Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2014
42014
Czynniki warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez gimnazjalistów (analiza wyników badań)
A Klementowska
Problemy Profesjologii, 125-132, 2016
32016
„Barometr zawodów”–prognozy zapotrzebowania na rynku pracy
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, 2017
22017
Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia stymulatorem rozwoju lokalnego rynku pracy,[w:] M
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Adamczyk, W. Olszewski (red.), Społeczności lokalne jako „miejsca” zmian …, 2015
22015
Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW
A Klementowska
Forum Pedagogiczne 6 (2/2), 95-105, 2016
12016
Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym
A Klementowska
Przegląd Pedagogiczny, 98-107, 2014
12014
ZAGROŻENIE STRESEM ZAWODWYM W ŚRODOWISKU PRACY OPIEKUNA W ZAKŁADACH OPIEKUŃCZYCH
A Klementowska, Z Kęsy, M Rybakowski
Problemy Profesjologii, 163-173, 2012
12012
Założenia szkolnego poradnictwa zawodowego w Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań polskich
A Klementowska
Problemy Profesjologii 2, 2011, 2011
12011
Types of education and career-related activity of young people seeking employment on the Internet
A Klementowska
Szkoła-Zawód-Praca, 293-302, 2020
2020
Przemiany rynku pracy w Polsce w latach 1918-2018
A Klementowska
Problemy Profesjologii, 41-50, 2019
2019
AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW W ZAKRESIE WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ NA III ETAPIE EDUKACYJNYM
A Klementowska
Problemy Profesjologii, 163-170, 2018
2018
Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty–analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych
A Klementowska
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (1), 169-175, 2018
2018
„Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji”-projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017
2017
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego–PROFERG 2015
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Problemy Profesjologii, 189-191, 2015
2015
III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny „Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy” PROFERG 2015, Zielona Góra, 22–23.06. 2015
E Baron-Polańczyk, A Klementowska
Szkoła-Zawód-Praca, 143-146, 2015
2015
Recenzja książki Ryszard Gerlach, Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012
A Klementowska
Problemy Profesjologii, 151-155, 2014
2014
Instytucje środowiska lokalnego wspierające działania w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej
A Klementowska
Problemy Profesjologii, 73-88, 2013
2013
Poradnictwo zawodowe w gimnazjum w świetle wybranych regulacji prawnych
A Klementowska
Szkoła-Zawód-Praca, 71-82, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20