Marek Nowosad
Marek Nowosad
UMCS Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (Maria Curie-Sklodowska University)
Zweryfikowany adres z umcs.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Outlines of climate of the Bieszczady National Park and its buffer zone in the light of previous studies
M Nowosad
Roczniki Bieszczadzkie 4, 163-183, 1995
42*1995
The UTCI index in Lesko and Lublin and its circulation determinants
M Nowosad, B Rodzik, S Wereski, M Dobek
Geographia Polonica 86 (1), 29-36, 2013
382013
Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995
M Nowosad, E Filipiuk
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 3, 1999
161999
The dynamics of snow cover depth depending on the types of atmospheric circulation on the example of the Bieszczady Mountains
M Nowosad
Maria Skłodowska University Press, Lublin, 1992
16*1992
Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Lublina
M Nowosad, K Bartoszek
Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP, UJ …, 2007
142007
Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenarios
M Dobek, P Demczuk, M Nowosad
Annales UMCS sec. B 68 (1), 21-38, 2013
112013
Sezony cyrkulacyjne nad Polską 1951-1990
M Nowosad
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 5, 2004
102004
Factors affecting wild boar (Sus scrofa) population dynamics in Bieszczady, Poland.
N Kanzaki, Perzanowski
Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 15 (Hors série Tome 3), 1171-1178, 1998
10*1998
Zarys charakterystyki pokrywy śnieżnej w Bieszczadach
M Nowosad
Annales UMCS, sec. B 49, 197-215, 1994
91994
Spatial interpolation of Ewert’s index of continentality in Poland
M Szymanowski, P Bednarczyk, M Kryza, M Nowosad
Geoinformatics and Atmospheric Science, 165-184, 2018
82018
Zmiany grubości pokrywy śnieżnej w Lublinie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
M Nowosad
Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 74, 157-166, 2012
82012
Variability of the zonal circulation index over Central Europe according to the Lityński method
M Nowosad
Geographia Polonica 90 (4), 417-430, 2017
72017
Annual variability of circulation types: the example of the Upper Vistula River Basin
M Nowosad
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
71998
Regionalizacje, typologie i wyznaczanie sezonów klimatycznych z zastosowaniem analizy skupień
E Bednorz, L Kolendowicz, Z Bielec-Bąkowska, A Bokwa, M Żelazny, ...
Przegląd Geofizyczny, 11-32, 2003
62003
Z badan nad zroznicowaniem klimatycznym Bieszczadow
M Nowosad
Acta Agrophysica, 125-135, 2000
62000
Jeszcze o historii badan nad oscylacja polnocnego Atlantyku
M Nowosad
Wiadomości Instututu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 28 (1), 81-88, 2005
52005
Występowanie pokrywy śnieżnej w Lublinie
M Nowosad
W: M. Nowosad (red.) Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii …, 1998
51998
Thermal variability in the Lublin Region during an exceptionally severe heat wave in August 2015
A Krzyżewska, S Wereski, M Nowosad
Przegląd Geofizyczny, 2018
42018
Warunki klimatyczne
M Nowosad, S Wereski
Bieszczadzki Park Narodowy–40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy …, 2016
42016
VARIABILITY OF THE MERIDIONAL CIRCULATION INDEX OVER POLAND ACCORDING TO THE LITYŃSKI CLASSIFICATION FORMULA Zmienność wskaźnika cyrkulacji południkowej nad Polską według …
M Nowosad
Prace i Studia Geograficzne 47, 41-48, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20