Agata Kliber
Agata Kliber
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Błąd pomiaru
JE Stiglitz, A Sen, JP Fitoussi
Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa, 2013
1062013
Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego
RE Lucas
Wydawnictwo CH Beck, 2010
352010
Ekonomia kapitału ludzkiego
TW Schultz, L Balcerowicz, A Kliber, P Kliber
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
332014
Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
SA Nyce, SJ Schieber, A Kliber, P Kliber
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
282011
Bitcoin: safe haven, hedge or diversifier? Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation—a stochastic volatility approach
A Kliber, P Marszałek, I Musiałkowska, K Świerczyńska
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 524, 246-257, 2019
252019
The dynamics of sovereign credit default swaps and the evolution of the financial crisis in selected central European economies
A Kliber
Finance a Uver 64 (4), 330, 2014
222014
Realized volatility versus garch and stochastic volatility models. the evidence from the wig20 index and the eur/pln foreign exchange market
B Będowska-Sójka, A Kliber
Przegląd Statystyczny. Statistical Review 57 (4), 2010
212010
Sovereign CDS instruments in Central Europe–linkages and interdependence
A Kliber
Dynamic Econometric Models 11, 111-128, 2011
192011
An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis
A Kliber, P Płuciennik
Bank i Kredyt 42 (4), 5-30, 2011
182011
The causality between liquidity and volatility in the Polish stock market
B Będowska-Sójka, A Kliber
Finance Research Letters 30, 110-115, 2019
122019
Zarz¹dzanie projektami informatycznymi. Eseje
J Marasco
102006
Stopy procentowe i kursy walutowe: zależności i powiązania w gospodarkach środkowoeuropejskich
A Kliber
Wolters Kluwer, 2010
92010
Influence of the Greek crisis on the risk perception of European economies
A Kliber
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 5 (2), 125-161, 2013
82013
African Emigration to Europe. Social Cohesion and Inequality Nexus
K Świerczyńska, A Kliber
Economics and Sociology 11, 188-204, 2018
6*2018
POLONIA dynamics during the years 2006–2012 and the effectiveness of the monetary Policy of the National Bank of Poland
A Kliber, P Kliber, P Płuciennik, M Piwnicka
Empirica 43 (1), 37-59, 2016
62016
Ocena ryzyka Polski z wykorzystaniem tradycyjnych mierników gospodarczych oraz premii kontraktów CDS–porównanie (Risk of Poland According to Traditional Economic Risk Measures …
A Kliber
Studia Oeconomica Posnaniensia 9, 54-76, 2013
62013
Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
A Kliber, P Kliber, P Płuciennik
Przegląd Statystyczny 59 (2), 149-162, 2012
62012
Euro or not? Vulnerability of Czech and Slovak economies to regional and international turmoil
A Kliber, P Płuciennik
Economic Modelling 60, 313-323, 2017
52017
The Model of French Development Assistance–Who Gets the Help?
K Andrzejczak, A Kliber
Dynamic Econometric Models 15, 89-109, 2015
52015
Risk Premium on the Short Rate Market-Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis
A Kliber, P Płuciennik
Theory and applications of quantitative methods (Econometrics 31 …, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20