Władysła Skoneczny
Władysła Skoneczny
University of Silesia in Katowice, Faculty of Computer Science and Materials Science
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Model of Structure of Al2O3 Layer Obtained Via Hard Anodising Method
W Skoneczny
Surface engineering 17 (5), 389-392, 2001
202001
Wear mechanism of Al2O3/WS2 with PEEK/BG plastic
J Korzekwa, W Skoneczny, G Dercz, M Bara
Journal of Tribology 136 (1), 2014
182014
Two‐step method for preparation of Al2O3/IF‐WS2 nanoparticles composite coating
J Korzekwa, R Tenne, W Skoneczny, G Dercz
physica status solidi (a) 210 (11), 2292-2297, 2013
152013
Investigations of the surface morphology of Al2O3 layers by atomic force microscopy
W Skoneczny, J Jurusik, A Burian
Materials Science Poland 22 (3), 265--278, 2004
152004
Gradient layers on aluminium alloys created electrolytically
T Kmita, W Skoneczny
Inzynieria Chemiczna i Procesowa 26 (4), 735-744, 2005
142005
Mechanism of destructive changes in oxide-covered surfaces caused by friction
W Skoneczny, A Tokarz
Wear 169 (2), 209-214, 1993
131993
Aluminium oxide composite layers obtained by the electrochemical method in the presence of graphite
W Skoneczny, M Bara
Materials Science-Poland 25 (4), 2007
122007
Wpływ parametrów procesu oraz składu metalu na właściwości warstw tlenkowych otrzymywanych metodą elektrolityczną
W Skoneczny
Inżynieria Powierzchni, 21-26, 2000
122000
Oxide layers obtained using the electrolytic method on AlMg2 aluminum alloy.
W Skoneczny
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 20 (3), 363-373, 1999
111999
Ceramic-graphite surface layers obtained by the duplex method on an aluminium alloy substrate
M Bara, W Skoneczny, M Hajduga
Chemical and Process Engineering 30 (3), 431-442, 2009
102009
Mechanizm formowania powłoki tlenkowej na aluminium w wyniku obróbki elektrolitycznej
W Skoneczny
Inżynieria Powierzchni, 35-40, 1999
101999
Influence of anodizing parameters on surface morphology and surface-free energy of Al2O3 layers produced on EN AW-5251 alloy
M Bara, M Niedźwiedź, W Skoneczny
Materials 12 (5), 695, 2019
82019
Gradient oxide layers with an increased carbon content on an EN AW-5251 alloy
T Kmita, J Szade, W Skoneczny
Chemical and Process Engineering 29 (2), 375-387, 2008
82008
Analysis of morphology and microstructure of Al 2 O 3 layers
W Skoneczny
Materials Science 46 (2), 276-281, 2010
72010
Tribological properties of anodic oxide coatings modified with molybdenum disulfide
T Kmita, W Skoneczny
Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics …, 2008
72008
Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich aluminium i jego stopów metodą anodowania twardego
W Skoneczny
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Filia w Bielsku-Białej, 2001
72001
The finite element method in tribological studies of polymer materials in tribo-pair with the oxide layer
M Kubica, W Skoneczny
Tribology Letters 52 (3), 381-393, 2013
62013
Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe-powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego
T Kmita, W Skoneczny
Eksploatacja i Niezawodność, 77-82, 2010
62010
Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 66-70, 2008
62008
Izotopy radu w butelkowanych wodach mineralnych
A Mielnikow, W Skoneczny, B Michalik
Postępy Techniki Jądrowej 43 (1), 15-18, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20