Krzysztof Kluza
Krzysztof Kluza
Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Challenges of financial system development in transition economies
S Kawalec, K Kluza
Financial Transition in Europe and Central Asia, 29-44, 2001
29*2001
Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST
L Kluka, K Kluza
Nowe formy finansowania zadań samorządowych, 1-2, 2012
16*2012
„Inflacja” & „Wymienialność i ewolucja polityki kursowej”
K Kluza, R Cholewiński
Żukrowska K "Transformacja systemowa w Polsce", 315-324 & 335-346, 2010
15*2010
Sustainability of Local Government Sector Debt. Evidence from Monte-Carlo Simulations.
K Kluza
Lex Localis-Journal of Local Self-Government 14 (1), 115-132, 2016
112016
Financial innovation in local governments as a response to the deterioration of their risk profile and legislative changes: The case of Poland
K Kluza
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 21 (1), 2016, 2016
102016
"Dostępność finansowania dla samorządów ..." w "Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny"
red. Alińska A., B Pietrzak
Szkoła Główna Handlowa, 2011
102011
Risk assessment of the local government sector based on the ratio analysis and the DEA method. Evidence from Poland
K Kluza
Eurasian Economic Review 7 (3), 329-351, 2017
92017
Impact of the economic slowdown on local government investments, debt and productivity in the EU countries
K Kluza
Journal of Economics & Management 18, 26-39, 2014
82014
Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów
K Kluza
Zarządzanie i Finanse 3 (2), 211-222, 2013
82013
Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych
K Kluza
Studia Ekonomiczne 238, 53-64, 2015
72015
Przestrzenne zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2012
K Kluza
Człowiek i Środowisko 37 (1-2), 51-82, 2013
72013
Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2010 [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red
K Kluza
A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa, 21-30, 2011
72011
Changes in the credit risk profile of Polish local governments. An assessment of unsystematic risk
K Kluza
Argumenta Oeconomica 2 (39), 167-192, 2017
62017
Changes in the Credit Risk Profile of Polish Local Governments. An Assessment of Unsystematic Risk
K Kluza
Argumenta Oeconomica 2 (39), 167-191, 2017
62017
Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego
A Alińska
CeDeWu, 2012
52012
Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej
K Kluza, R Cholewiński
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 143, 33-43, 2010
5*2010
Rural Areas – Boroughs Under Pressure and Free Riders. Evidence from Poland
K Kluza, W Rafał
Transylvanian Review 27 (Suppl. No. 1), 117-134, 2018
42018
Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
A Alińska
CeDeWu, 2011
42011
„Determinanty kosztu finansowania samorządów” w "Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego"
A Alińska
CeDeWu, 2011
4*2011
Czy banki zagwarantują?
K Kluza
Bank 1 (196), 24-25, 2009
32009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20