Follow
Emilia Koper
Emilia Koper
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Automatyczne prowadzenie pociągu–analiza wymagań
A Kochan, E Koper, P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 161-170, 2018
102018
Simulation of the Effect of Selected National Values on the Braking Curves of an ETCS Vehicle
E Koper, A Kochan, Ł Gruba
International Conference on Transport Systems Telematics, 17-31, 2019
62019
Symulacje procesów ruchowych na linii wyposażonej w system ERTMS/ETCS w środowisku ERSA
E Koper, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2019
52019
Cyberbezpieczeństwo systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, E Koper
TTS Technika Transportu Szynowego 24, 2017
52017
Mathematical model of the movement authority in the ERTMS/ETCS system
A Kochan, E Koper
International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 215-224, 2019
42019
Wybrane zagadnienia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych
E Koper, A Kochan, P Ilczuk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 126, 75-87, 2019
42019
Nowoczesne rozwiązanie transportu publicznego na przykładzie systemu INNOVIA Monorail 300
E Koper, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
42018
Tranzycje w systemie ERTMS/ETCS
A Kochan, E Koper, P Ilczuk, Ł Gruba
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 147-159, 2018
32018
Testing the Smooth Driving of a Train Using a Neural Network
E Koper, A Kochan
Sustainability 12 (11), 4622, 2020
22020
Koncepcja systemu zarządzania kluczami kryptograficznymi dla systemu ETCS zgodnie z wymaganiami określonymi w Baseline 3. Słownik skrótów, pojęć, akronimów i definicji
A Kochan, P Ilczuk, J Karolak, E Koper, M Wilga, Ł Gruba
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2018
22018
Nomenklatura trybów pracy urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS w warunkach polskiej sieci kolejowej
Ł Gruba, A Kochan, E Koper, P Ilczuk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 121, 2018
12018
Proces certyfikacji podsystemów strukturalnych w świetle regulacji prawnych
A Kochan, E Koper
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 119-129, 2017
12017
Wybrane aspekty normy ISO 9001: 2009, mające zastosowanie w procesie certyfikacji podsystemów kolejowych
P Ilczuk, E Koper
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 151--161, 2016
12016
Zastosowanie podejścia procesowego w certyfikacji wyrobów kolejowych
P Ilczuk, E Koper
Logistyka, 311-320, 2015
12015
Weryfikacja spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności podsystemu" Sterowanie-urządzenia przytorowe" w odniesieniu do właściwych krajowych specyfikacji …
P Ilczuk, E Koper, K Jóźwik, J Karolak, P Czerniak, M Wilga, M Wójcik, ...
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2020
2020
Analiza prawno-techniczna dla technologii, projektu OCT_18398_SRK_BiR, w zakresie podsystemu „Sterowanie”
A Kochan, E Koper
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2020
2020
Wybór specjalności Specjalność SRK, spotkanie ze studentami II roku, Zespół SRK, Warszawa, 15 stycznia 2020 r.
P Drózd, P Ilczuk, J Karolak, A Kochan, E Koper
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2020
2020
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA POCIAGU
A Kochan, E Koper
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2020
2020
Opinia techniczna projektu OCT_19444_SRK_OTE
E Koper, M Wilga, A Kochan
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2019
2019
Katalog elementów i układów sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, W Paweł, E Koper
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20