Obserwuj
Marek Maciejewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Entrepreneurial orientation, knowledge utilization and internationalization of firms
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski
Sustainability 10 (12), 4711, 2018
642018
How Entrepreneurial Orientation Stimulates Different Types of Knowledge in the Internationalisation Process of Firms from Poland?
A Głodowska, M Maciejewski, K Wach
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (11), 61-73, 2019
462019
What determines export structure in the EU countries? The use of gravity model in international trade based on the panel data for the years 1995-2015
M Maciejewski, K Wach
Journal of International Studies 12 (1), 2019
432019
International startups from Poland: born global or born regional?
M Maciejewski, K Wach
Central European Management Journal 27, 60-83, 2019
362019
Europeanization processes of the EU energy policy in Visegrad countries in the years 2005–2018
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski, M Sieja
Energies 14 (7), 1802, 2021
352021
U-shaped relationship in international entrepreneurship: Entrepreneurial orientation and innovation as drivers of internationalisation of firms
K Wach, M Maciejewski, A Głodowska
Technological and Economic Development of Economy 28 (4), 1044–1067-1044–1067, 2022
162022
Economic development versus the growing importance of the financial sector: Global insight
M Maciejewski, A Głodowska
International Entrepreneurship Review 6 (3), 77-90, 2020
162020
Navigating the digital landscape: A conceptual framework for understanding digital entrepreneurship and business transformation
A Głodowska, M Maciejewski, K Wach
International Entrepreneurship Review 9 (4), 7-20, 2023
122023
Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej
M Maciejewski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2017
112017
Inside entrepreneurial orientation: do risk-taking and innovativeness influence proactiveness?
K Wach, M Maciejewski, A Głodowska
Economics & Sociology 16 (1), 159-175, 2023
72023
Europeanization Processes of the EU Energy Policy in Visegrad Countries in the Years 2005–2018. Energies, 14 (7), 1802
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski, M Sieja
72021
Entrepreneurial orientation and opportunities recognition on foreign markets: Empirical evidence from Central Europe
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski
European Journal of International Management, 2022
62022
Economic development versus growing importance of the financial sector: Global insight. International Entrepreneurship Review, 6 (3), 77-90
M Maciejewski, A Głodowska
62020
Entrepreneurial orientation, knowledge utilization and internationalization of firms. Sustainability, 10 (12), 1-23
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski
62018
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, S
M Maciejewski
Wydymus, E. Bombińska, B. Pera red., Warszawa, 2012
62012
The Similarity of the Demand Structure as a Determinant of the Commodity Structure of Bilateral Trade in the European Union Countries
M Maciejewski
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (2), 249-262, 2019
52019
Oddziaływanie orientacji przedsiębiorczej na wykorzystanie wiedzy w procesie umiędzynarodowienia na przykładzie przedsiębiorstw z Polski
A Głodowska, M Maciejewski, K Wach
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 33 (1 …, 2019
5*2019
Entrepreneurial orientation, knowledge utilization and internationalization of firms. Sustainability, 10 (12), 4711
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski
52018
Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego
M Maciejewski
Horyzonty Wychowania 17 (43), 209-220, 2018
52018
Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej
M Maciejewski
Horyzonty Polityki 8 (22), 131-149, 2017
52017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20