Obserwuj
Michał Grech
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność
T Brown, B Katz, M Höffner, ( tłum)
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, 2016
382016
Badanie wizerunku–metody ankietowe
M Grech
Metodologia badań, 11-26, 2012
222012
Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski
M Grech
Wydawnictwo Libron, 2013
132013
Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych
M Grech
Metodologia i wyniki badań empirycznych, 2010
132010
Komentarz do wydania II
M Wszołek, M Grech
T. Brown (2016) Zmiana przez design: Jak Design Thinking zmienia organizacje …, 2016
72016
Wyniki badania wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego wśród jego studentów
M Grech
communication design magazine - http://cd-magazine.uni.wroc.pl/ 1 (1), http …, 2011
72011
Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych: metodologia i wyniki badań empirycznych
M Grech
Wydawnictwo Primum Verbum, 2010
72010
Badanie wizerunku wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego wśród jego studentów: Cele, metody, dobór próby i wyniki zbiorcze
M Grech
Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów …, 2012
52012
Usieciowione schematy dyskursowe w tekstach autoprezentacyjnych polskich uczelni niepublicznych
M Grech
Komunikatywizm w Polsce - wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, 282-291, 2011
42011
Das System der Kulturmetaphern (an polnischem Material)
K Biskupska, M Fleischer, M Grech, M Parus, ...
kultuRRevolution 2001, 50-62, 2001
42001
The image of universities from the point of view of students and high school graudates
M Grech
Prace Instytutu Lotnictwa, 2012
32012
Dyskurs firm i instytucji – konstrukcja rzeczywistości
M Grech, K Agnieszka, A Przyborska-Borkowicz
Ideologie codzienności, 145-158, 2009
32009
Wizerunek uniwersytetu w oczach maturzystów i studentów
M Grech
Prace Instytutu Lotnictwa, 2012
22012
”Wszystko jest komunikacją”. Projekt opisu struktury społecznej i metodologii badań
M Grech
Teorie Komunikacji i Mediów 2, 199 - 205, 2010
2*2010
Strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji
M Grech
22008
Wizerunek kulturoznawstwa
M Grech, A Książek
2K- Kultura i komunikacja 2, 66-73, 2003
22003
Językowy i komunikacyjny obraz uniwersytetu
M Grech
Zeszyty Prasoznawcze 58 (1), 577-588, 2015
12015
Badanie i projektowanie komunikacji 2
M Grech, A Siemes
Libron 2, 252, 2013
12013
Badanie i Projektowanie Komunikacji 1
A Siemes, M Grech
Wydawnictwo Libron, 2012
12012
Badanie i projektowanie komunikacji
M Grech, A Siemes
Libron 1, 192, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20