Anna Maj
Title
Cited by
Cited by
Year
Digital memories: Exploring critical issues
A Maj, D Riha
Inter-Disciplinary Press, 2009
172009
Media w podróży
A Maj
Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2008
17*2008
Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood
A Maj
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, 143-168, 2009
9*2009
Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego
A Maj
Ideologie w słowach i obrazach 2, 227-234, 2008
8*2008
Keitai ― marginalia jako sens komunikacji
A Maj
„Kultura Współczesna” 4 (58), 117-127, 2008
6*2008
The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures
D Riha, A Maj
BRILL, 2020
52020
Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze
A Maj
Internetowe gatunki dziennikarskie, 119-127, 2010
5*2010
Cyber-communities in their quest for free culture. User-generated content portals in the anthropological perspective
A Maj, M Derda-Nowakowski
The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures Oxford, UK, Inter …, 2009
52009
Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspekty Web 2.0
A Maj
COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, 390-395, 2010
4*2010
Anthropology of Accessibility: Further Reflections on the Perceptual Problems of Human-Computer Interactions
A Maj, M Derda-Nowakowski
Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking, 25-40, 2010
42010
Kody McLuhana: topografia nowych mediów
A Maj, M Derda-Nowakowski, D De Kerckhove
Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2009
42009
The role of retention and data analysis in the ubicomp paradigm
A Maj
“Transformations–An Interdisciplinary Journal” („Transformacje. Pismo …, 2014
3*2014
Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją.
A Maj
Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, 181-198, 2012
32012
Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. Anthropological Reflections on the Change of Communication Paradigm
A Maj
The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and …, 2011
32011
Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media
M Anna
Digital Memories. Exploring Critical Issues. Ed. A. Maj, D. Riha. Inter …, 2009
32009
Antropologia jako projekt podróży etycznej. Kolonializm, wyprawy badawcze i turystyka masowa w perspektywie komunikacji międzykulturowej.
A Maj
„Folia Turistica” 2018 (nr 49), s. 239-261, 2018
22018
Noosphere Reframed: Communication and Cybersociety in the Times of Sentient City, Blogjects and Ubicomp Paradigm
A Maj
Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web, 15-26, 2013
22013
Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking
D Riha, A Maj
BRILL, 2010
22010
Niezwykły tandem–rzecz o Franciszce i Stefanie Themersonie,„Gazeta Uniwersytecka” Uniwersytetu Śląskiego (on–line), 2004 nr 5
A Maj
Dostępne: http://gazeta. us. edu. pl/node/220701. Dostęp z dnia 20, 2004
2*2004
Przestrzeń danych: między projektowaniem informacji a manipulacją. Analiza specyfiki przekazów infograficznych na przykładzie portalu Visualizing Palestine
A Maj
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 9 (4), 39-52, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20